Varför blev primater så intelligenta? Nej, det handlar inte om att söka efter föda

av Titti Carlberg

03 Juni 2024

Advertisement

Bland de däggdjur som anses vara mer intelligenta till sin natur finns människor och primater, och anledningen beror på hjärnans storlek, större än andras. Men hur utvecklades primaternas?

Advertisement

Är det lättare för intelligenta djur att hitta föda?

Pixabay

Vetenskap och tidigare studier har funnit ett starkt samband mellan storleken på hjärnan och näringen hos en art: ju intelligentare ett djur är, desto mer använder det denna gåva för att hitta mat på ett listigt och effektivt sätt. Detta resulterar i ett ökat kaloriintag, vilket i sin tur stödjer funktionen hos en utvecklad och växande hjärna. Detta samband gäller specifikt en djurarts konsumtion av frukt, ett livsmedel med stor potential.

Arter som har olika typer av frukt tillgängliga under alla tider på året har större möjlighet till en växande hjärna, en som ökar i storlek. Denna teori testades för första gången i en studie utförd av Ben. T Hirsch, Roland Kays, Shauhin Alavi, Damien Caillaud, Rasmus Havmoller, Raffaele Mares och Margaret Crofoot.

Advertisement

Fruktätande primater har en stor hjärna

Eftersom det är omöjligt att simulera den omfattande livsmiljön och den omfattande rörelsen av vissa djur i laboratoriet när de letar efter föda, observerade forskarna primaterna i Panama, som förbinder Central- och Sydamerika, direkt på plats under en 3-månadersperiod då frukten för däggdjur är relativt begränsad. Faktum är att under denna period är det enda valet för fruktätande djur Dipteryx oleifera-träd som kan nå en höjd på 50 meter.

Genom att kartlägga området med drönare kunde teamet övervaka alla dessa träd för att förstå mängden tillgänglig frukt. Därefter valde de djur med både stor eller liten hjärna: i det första fallet primater som spindelapor och vithuvade kapuciner, i det andra fallet två medlemmar av tvättbjörnsfamiljen, white-nosed coatis och procyon cancrivorus. Alla fyra arterna var intresserade av frukterna på Dipteryx oleifera-träden.

Forskarna övervakade rörelserna hos fyrtio enskilda djur i komplexet och analyserade sedan ögonblicket då varje djur gick till trädet och hur lång tid det tog för dem att äta, gemom GPS-mätningar av deras positioner, erhållna genom halsband.

Intelligensen hos primater har ingenting med fruktkonsumtion att göra

En vithuvad kapucin äter en kokosnöt i en skog i centrala Panamas berg

Holtocw/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Efter att ha dragit av den tid som tillbringades med att sova i träden, uppskattade teamet födosökskapaciteten bland arterna genom att beräkna mängden tid som spenderats i träden varje dag, dividerat med längden på tiden som det tog för dem att nå träden. Resultaten blev dock inte vad de förväntade sig: primaterna var inte de "bästa" eller snabbaste på att skaffa föda och detta ifrågasätter hypotesen enligt vilken hjärnans utveckling är kopplad till konsumtion av frukt.

Så, varför har då primater en mer utvecklad hjärna? Enligt forskarna skulle bättre episodiskt minne kunna förbättra deras sökande efter föda, men det finns inga bevis för denna teori. Däremot lade de fram hypotesen att intelligens kan ha att göra med att använda verktyg för att skaffa mat på effektivt sätt i deras livsmiljö. Inte bara det: teamet antyder också att storleken på hjärnan kan ha ökat för att klara de komplexa sociala grupperna i deras livsmiljö
Framtida undersökningar, inklusive andra intelligenta arter som kråkor och delfiner, kan ytterligare klargöra detta evolutionära mysterium.

Advertisement