Frihetsgudinnans ursprungliga färg är inte grön, men amerikanarna vill inte restaurera den

av Titti Carlberg

05 Juni 2024

Under natten lyser Frihetsgudinnan med nyanser som påminner om dess ursprungliga färg
Advertisement

Symbol för frihet par excellence, Frihetsgudinnan har varit en del av den kollektiva visionen i mer än ett sekel. Ändå är dess ursprungliga färg inte grön, och idag, som för hundra år sedan är det många som undrar vad orsakerna är och hur den såg ut innan. Så, låt oss se varför Frihetsgudinnan är grön och varför man aldrig har försökt återställa den till sin forna glans. Ledtråd: det finns flera goda skäl att inte göra det.

Advertisement

Frihetsgudinnans ursprungliga färg

Alla känner till historien om Frihetsgudinnan i stora termer. Dess riktiga namn är Liberty Enlightening the World, och den donerades till USA av Frankrike 1886, året då den ställdes vid inloppet till New Yorks hamn. Men en resenär från den eran skulle ha sett en annan staty än den vi ser idag: gjord av koppar hade den en annan färg.

Statyn började förändras redan efter några år, och vi kommer snart berätta varför. Redan 1906 började kopparfärgen ge vika för de gröna toner vi ser på den idag, och kongressen anslog medel för att genomföra en första restaurering. Allt var klart för operationen, som dock väckte en aldrig tidigare skådad indignation: många amerikanska medborgare bad om att statyn skulle lämnas som den var. De gillade den som den var, och resten är historia.

Advertisement

Varför är Frihetsgudinnan grön?

Pexels

Kort sagt, Frihetsgudinnan fick omedelbart en plats i amerikanarnas hjärtan och även hos de som anlände till hamnen i New York. Samtidigt gav kopparfärgen vika för olika nyanser, utan tvekan på grund av statyns placering. Men varför blev Frihetsgudinnan grön? Det finns flera skäl.

Det första är utan tvekan reaktionen mellan atmosfäriskt syre och kopparhöljet. I praktiken har det oxiderat och gått från de initiala röda och rosa tonerna till den grönblå som vi ser idag. Vidare ledde industriella utsläpp i området till bildningen av svavelsyra som, löst i utspätt surt regn, fullbordandet av den kromatiska förändringen av statyn. Om Frihetsgudinnan idag är grön, är det människan som är skyldig till kopparns reaktion med luften och det förflutnas sura regn.

Att restaurera Frihetsgudinnan eller inte: det är frågan

Pexels

Ingreppet 1906 var tänkt att vara en första restaurering av Frihetsgudinnan, men medborgarna motsatte sig det och därför fick de gröna nyanserna vara kvar på monumentet. Under årens lopp har det dock skett olika strukturella ingrepp som dock inte har tagit hänsyn till den nu oxiderade metallen, ett element som ger statyn dess karakäristiska utseende. Men varför? Till skillnad från 1906 undrar många om det är möjligt att återställa Frihetsgudinnan till sin forna glans, men det behöver nödvändigtvis inte vara en bra idé.

Anledningen gäller inte bara statyns estetik, utan också dess stabilitet och strukturella integritet. Faktum är att å ena sidan skulle den befintliga kopparn kunna täckas med ytterligare ett lager, men detta skulle lägga vikt på strukturen och den skulle ändå gå igenom en ny oxidation efter ett par år.

Å andra sidan skulle den gröna hinnan kunnas ta bort och ersättas med ett nytt lager koppar. Men i detta fall skulle det finnas risk att statyn förlorar sin särprägel och det skulle även innebära avlägsnande av långvarigt skydd mot ytterligare oxidation.

Det finns dock ett tredje alternativ: att lämna Frihetsgudinnans utseende som det har varit i mer än 100 år. Det handlar dessutom om ett unikt monument som tack vare sin färg har ett nytt namn idagStatue of Liberty Green.

Advertisement