En pappa ber webben om hjälp att lösa sin dotters matteprov: det liknar en gåta

av Titti Carlberg

30 Maj 2024

Advertisement

Nutidens "moderna" matematik verkar inte bara sätta eleverna utan också föräldrarna i svårigheter, som i fallet med pappan som bestämde sig för att vända sig till webben för att få hjälp med att lösa dotterns läxuppgift. Låt oss se.

Advertisement

Sätter den "moderna matematiken" vuxna människor i svårigheter?

Freepik

Det finns en hel del föräldrar som, när de försöker hjälpa sina barn att lösa deras matteläxor, hamnar i svårigheter. Även om det har gått många år sedan man studerade detta ämne, borde läxorna i låg- och mellanstadieklasser vara väldigt enkla för vuxna människor. Men så är det tydligen inte: detta händer för att denna disciplin verkar ha "utvecklats" och blivit svårare än vad vi minns.

Det som förändrats är förvisso inte matematiken i sig utan sättet på vilken frågorna ställs, som i vissa fall är "bedrägliga" för att förfina logiken och utvärdera den faktiska koncentrationsnivån samtidigt som man utför uppgiften i fråga. I det här specifika fallet bestämde sig en pappa - definitivt inte den första - att vända sig till Reddit-gemenskapen för att lösa dotterns läxuppgift, som skapade stora problem för dem. Varför?

Advertisement

Den "omöjliga" matteuppgiften: hitta det mystiska 6-siffriga talet

Dotterns matteläxa som visas av pappan

daddit/Reddit

"Min dotter bad mig om hjälp med sina läxor och det här mystiska talet är på väg att få mig att förlora tålamodet" skrev mannen på Reddit, ovanför den publicerade bilden på matteläxan i fråga. Problemet som ska lösas säger ordagrant: "Mr Ruis förser sin klass med ledtrådar om ett mystiskt 6-siffrigt tal.

  • 3:an är i en position som är 10 gånger större än positionen för 0:an
  • 1:an är i en position som är 10 gånger mindre än 0:an
  • 4:an är på en plats som är 10 gånger större än 3:ans plats
  • 9:an är på en plats som är 100 gånger mindre än 1:ans
  • 2:an är på en plats som är 10 gånger större än 9:ans

Vilket är Mr Ruis mystiska 6-siffriga tal?"

Det som direkt blev tydligt för webbanvändarna var att de blev tvungna att "se på matematiken på ett nytt sätt" för att kunna lösa uppgiften.

Lösningen på matteuppgiften enligt webbanvändarna

Freepik

Som vi sa är det inte själva ämnet som har förändrats, utan tillvägagångssättet med vilket uträkningen ska göras. Och, tydligen i en väldigt ung ålder! En metod som kan medföra större svårigheter både för elever och föräldrar, men som kan vara användbar för att utveckla alternativa mentala vägar och större resonemangsförmåga. Men vilket är det rätta svaret? 

En person skriver "430129". En annan instämde och skrev: "Detta är definitivt ett annat sätt att se på matematik än hur jag lärde mig, men jag gillar det". Någon kommenterar: "Det är det som det handlar om. Visa barnen många olika sätt att se på matematik så de har en chans att finna det som är för dem. Tyvärr måste de av oss som lärt sig matematik på det gamla sättet ge upp tanken att syftet med skolan är att få allt 100% korrekt hela tiden". Enligt en person, på tal om elever, finns det olika metoder för att lösa uppgiften: "Lär ut en metod och de kan svara på en fråga. Lär ut de allmänna reglerna och de kan svara på vilken fråga som helst".
Håller du med om det?

Advertisement