Forskare rekonstruerar ansiktet på en neandertalare från för 75.000 år sedan: det är väldigt bekant, kanske för bekant

av Titti Carlberg

12 Maj 2024

Ansiktet tillhör Shanidar Z, en neandertalkvinna som levde för 75.000 år sedan
Advertisement

De senaste åren har sett en stor omvärdering av Neandertalmänniskan, den närmaste släktingen till Homo Sapiens. Långt ifrån att representera en arkaisk människoart, var neandertalarna faktiskt moderna människor som också lämnade oss en del av sitt genetiska arv. En del av denna omvärdering beror också på, och återspeglas, i rekonstruktioner av ansikten på medlemmar av arten. Lite som det som hände med Shanidar Z, en neandertalkvinna.

Advertisement

Upptäckten av Shanidar Z, en kvinna från för 75.000 år sedan

Shanidar-grottan, där resterna av neandertalaren Shanidar Z hittades

University of Cambridge

Arkeologer känner till Shanidar-grottan i irakiska kurdistan sedan en tid tillbaka. Det är en plats där flera neandertalgravar, har hittats sedan 60-talet, och som dessutom har sett en vändpunkt på senare tid. Under 2018 visade ett team forskare resterna av en neandertalares överkropp, som döptes till Shanidar Z efter upptäckten.

Den inledande forskningen ledde först och främst till att definiera Shanidar Z som en kvinna, som levde för cirka 75.000 år sedan i det som nu är det irakiska kurdistan. Rekonstruktionsarbetet var särskilt komplext: vid upptäckten stod arkeologerna inför ett fynd cirka 2 centimeter tjockt som behövde rengöras och rekonstrueras. Teamets arbete ledde till rekonstruktionen av Shanidar Z:s ansikte, med imponerande detaljer.

Advertisement

Rekonstruktionen av ansiktet: Shanidar Z kommer till liv

University of Cambridge

Det var Dr. Lucia López-Polín som var ansvarig för projektet och hon komponerade om över 200 fragment av kvarlevorna för hand. En delikat och krävande process, som tog lång tid att genomföra, men som också ledde till att man upptäckte mer om denna 75.000 år gamla kvinna. Faktum är att Shanidar Z var en 1 och en halv meter lång kvinna i framskriden ålder

För att rekonstruera Shanidar Z:s ansikte krävdes det avancerad 3D-skannings- och utskriftsteknik, vilket dock gav ett otroligt realistiskt resultat av neandertalkvinnan. När man tittar på henne är det omöjligt att inte lägga märke till en viss likhet med oss. Bortsett från några drag som vi skulle kunna definiera som mer "neandertaliska" framstår kvinnan som helt bekant för oss, kanske till och med lite för bekant.

En neandertalmänniska som liknar oss väldigt mycket... kanske lite för mycket

Å ena sidan är de nya rekonstruktionerna effekten av den nya uppfattningen om neandertalaren, men samtidigt påverkas de av denna förändring. Faktum är att rekonstruktioner som utfördes för några decennier sedan tenderade att visa våra avlägsna kusiner som en underlägsen art, dagens, istället, tenderar att visa det motsatta. Vilken är det som visar den sanna bilden.

Den frågan är inte lättbesvarad, eftersom även vetenskaplig forskning påverkas av motivationerna, förväntningarna och förutfattade meningar hos dem som bedriver den. Och detta är helt normalt, så länge man är medveten om denna kognitiva fördom. Samtidigt kan vi med säkerhet säga att vi inte behöver försöka känna igen oss själva i neandertalmänniskan för att känna igen hennes komplexitet. Som fynden från Shanidar-grottan bekräftar var våra avlägsna kusiner moderna människor i sina aktiviteter och i social dynamik. Vi vet än idag inte mycket om den sista utdöda människoarten, men berättelser som Shanidar Z:s kan hjälpa oss att lära oss mer.

Advertisement