Vi har alltid haft fel i vår uppskattning om när människan lärde sig prata: en ny studie avslöjar nya data

av Titti Carlberg

28 Mars 2024

Vi har alltid haft fel i vår uppskattning om när människan lärde sig prata: en ny studie avslöjar nya data
Advertisement

Det har alltid trotts att människan började prata vid ett givet ögonblick i förhistorian, men tydligen så stämmer inte det: dateringen kan vara mycket äldre än så.

Advertisement

Människan började prata för 1,6 miljoner år sedan

Människan började prata för 1,6 miljoner år sedan

Werner Ustorf/Wikimedia commons - CC BY-SA 2.0

Människan har alltid varit en stor talare och genom ordet har hon fört vidare berättelser och legender som har förvandlats till skrivna verk under årtusenden. Även om forskare har rekonstruerat mycket av människans evolution och etablerat flera viktiga ögonblick längs vägen, verkar det som att ögonblicket när förhistoriska människor först började prata är mycket äldre än vad som hittills har trotts.

Enligt en ny bok, som inkluderar studier av arkeologen Steven Mitchen, professor i förhistoria på University of Reading i Storbritannien, kan denna vändpunkt ha inträffat åtta gånger tidigare än vad som tidigare fastställts: inte för 200.000, utan för 1,6 miljoner år sedan. När han närmade sig studierna av förhistorisk och språklig utveckling upptäckte Mitchen att denna första rudimentära form av verbala uttryck skulle ha sitt ursprung i östra eller södra Afrika, vilket sammanföll med en ökning av storleken på hjärnan uppskattad mellan 2 till 1,5 miljoner år sedan.

Advertisement

Bildandet av Brocas fält för mänskligt tal

Mitchen, författare till boken "The Language Puzzle: How we talked our way out of the Stone Age", (översatt "Språkpusslet: Hur vi pratade oss ut ur stenåldern") förklarade att talförmågan markerade milstolpen för den efterföljande fysiska och kulturella utvecklingen av mämnniskan, och tillade att detta är otroligt viktigt för att kunna datera de första språkformerna. Experter trodde tidigare att vår talförmåga utvecklades mycket senare, men Mitchens forskning, baserad på tillgängliga genetiska, arkeologiska, neurologiska och språkliga bevis, förde detta nyckelmoment mycket längre tillbaka i tiden.

Men vad hände med den mänskliga hjärnan under denna grundläggande evolution? Dess storlek ökade kraftig efter 2 miljoner år f.Kr., särskilt från 1,5 miljoner år f.Kr. Detta ledde till bildandet av Brocas fält, området i hjärnan som ansvarar för språket, belägen i pannloben och involverad i formuleringen och förståelsen av ord, med en ledande roll i att komponera meningar, uttrycka idéer och förvandla tankar till tal. Dess utseende är med all sannolikhet kopplad till utvecklingen av de första kommunikationsmetoderna och stärkandet av arbetsminnet, avgörande för att konstruera meningar.

Varför började vi prata?

Varför började vi prata?

Neanderthal Museum/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Andra faktorer som bidrog till denna specifika förmåga kan inkludera bipedalism, som går tillbaka till för 1,8 miljoner år sedan, och ommodelleringen av skallen, som också gynnade utvecklingen av röstkanalen, vilket underlättade talet. Enligt experter föddes det mänskliga språket för att möta ett specifikt behov: att kompensera för de fysiska begränsningarna hos vår art jämfört med styrkan hos vissa djur. Genom att prata tillät det homo herectus att organisera sig i grupper och samordna predationen av stora däggdjur, som började för ungefär 2 miljoner år sedan.

Uppkomsten av särskilt avancerade stenverktyg, återigen för omkring 1,6 miljoner år f.Kr. sedan, liksom "kulturövergångarna" från en generation till nästa, bekräftade det faktum att talets gåva redan var i bruk.Skapandet av bågar och spjut bidrog ytterligare till utvecklingen av talets gåva, men även av hörseln. Senare främjade den medvetna användningen av eld sociala aktiviteter och berättande, vilket kulminerade i en ökande progression som med tiden ledde till våra dagars kunskapsöverföring.

Advertisement