Neandertalarna var mer utvecklade än vad vi trott: de sammanförde stenverktyg och skapade klister

av Titti Carlberg

25 Februari 2024

Neandertalarna var mer utvecklade än vad vi trott: de sammanförde stenverktyg och skapade klister
Advertisement

Vetenskapen har upptäckt mycket om Neandertalarna, och nu vet vi mer om hur de gjorde sina verktyg. Här är vad en ny intressant studie avslöjar.

Neandertalarna använde flerkomponentsklister

Neandertalarna använde flerkomponentsklister

Science Advances

Om Neandertalarna länge ansågs "mindre värda" än Homo Sapiens har vetenskapen tvingats ändra uppfattning. En ny del läggs till denna nya uppfattning, tack vare undersökningen av verktyg skapade av dessa hominider, sammanfogade av ett flerkomponentsklister. Detta tyder på att de var mer kognitivt utvecklade än vad man tidigare trott.

Radu Lovita, professor på New York University Center for the Study of Human Origins och medförfattare till studien bekräftar:

"Dessa förvånansvärt välbevarade verktyg visar en teknisk lösning som väsentligt liknar exempel på verktyg gjorda av de första människorna i Afrika, men det exakta sättet återspeglar att en Neandertalare tillverkade dessa verktyg." 

Advertisement

Bitumen och ockra i Neandertalarnas flerkompontsklister

Bitumen och ockra i Neandertalarnas flerkompontsklister

Science Advances

Patrick Schmidt, från för förhistoriska och kvartärekologiska avdelningen på Universitetet i Tὓbingen och Ewa Dutkiewicz, från Förhistoriska och Historiska Nationalmuseet i Berlin, som ledde forskningen, analyserade återigen de första europeiska fynden som upptäcktes på den franska arkeologiska platsen Le Moustier, med anor från tidigt 1900-tal. Stenverktygen som hittades användes av Neandertalare för mellan 120.000 och 40.000 år sedan, under Mousterianska mellanpaleolitikumperioden.

Bevarade sedan 1960-talet på Museum of Prehistory and Protohistory i Berlin, Tyskland, hade de ännu inte observerats i detalj. På de fortfarande intakta verktygen, inklusive blad, skrapor och flingor, upptäckte teamet spår av en förening där det fanns bitumen, framställt av råolja och vilket är spårbart i asfalt, och ockra, ett naturligt pigment. Den senare fanns i mängder som överskred 50%, en procentandel som förvånade forskarna:

"Lufttorkad bitumen kan användas oförändrad som ett klister, men det förlorar sina vidhäftande egenskaper när en så stor mängd ockra tillsätts" förklarade Schmidt.

Neandertalare hade ett tankemönster som liknade Homo Sapiens

Neandertalare hade ett tankemönster som liknade Homo Sapiens

Science Advances

Genom att undersöka fynden i dragprov för att bland annat kunna utvärdera motståndskraften, observerade de deras oanade komplexitet.

"Det blev annorlunda när vi använde flytande bitumen, som inte är särskilt lämpligt för bindning. Men om man lägger  till 55% ockra bildas en formbar massa.".

Sammansättningen var i själva verket tillräckligt klibbig för att hålla ihop de olika delarna av ett steninstrument, utan att det fastnade i händerna.

När de analyserade verktygen under mikroskop upptäckte forskarna två olika sorters slitage: "Den ena är den typiska poleringen av vassa kanter som vanligtvis orsakas av bearbetning av andra material, det andra är en ljus polering fördelad över hela det förmodade skaftet, men inte någon annanstas. Vi tolkade detta som ett resultat av nötning av ockran på grund av verktygets rörelse i skaftet" säger Lovita. 

Det var känt att Homo Sapiens i Afrika använde klister gjorda med olika ämnen som var lämpliga för ändamålet, såsom ockra och trädharts, men det var okänt att Neandertalarna i Europa gjorde detsamma.

Det faktum att ockra och bitumen samlades in på avlägsna platser är ett bevis på att Neandertalarna var kapabla till planering, vilket visar deras underskattade kognitiva förmågor. 
"Det vår studie visar är att de tidiga Homo Sapiens i Afrika och Neandertalarna i Europa hade liknande tankemönster" avslutar Schmidt.

Efter 40.000 år får våra avlägsna kusiner äntligen det erkännande de förtjänar, och fortsätter att förvåna oss.

Advertisement