Monumental upptäckt i Italien av kejserlig kultur, tack vare ett gammalt brev från kejsare Konstantin

av Titti Carlberg

12 Januari 2024

Monumental upptäckt i Italien av kejserlig kultur, tack vare ett gammalt brev från kejsare Konstantin
Advertisement

En amerikansk historieprofessor gjorde en exceptionell upptäckt i Italien som tillkännagavs under det årliga mötet för Archaeological Institute of America. Vi berättar vad det handlar om i detalj, eller ännu bättre, vad det kan vara för något.

Tempel för den kejserliga kulten upptäckt i Spello, Italien

Tempel för den kejserliga kulten upptäckt i Spello, Italien

Zyance/Wikimedia commons - CC BY-SA 2.5 DEED

Trots att det har gått flera århundraden finns det fortfarande upptäckter som väntar på att hittas runt om i världen, gömda i än så länge outforskade hörn på vår planet eller i stadscentrum, som är omedvetna om dess existens. Historikers och arkeologers forskning är i ständig turbulens för att identifiera forntida platser och pusselbitar som skildrar vårt förflutna. 

Historieprofessor Douglas Boin från Saint Louis University, Missouri, hittade tillsammans med sitt team det de tror är ett romerskt tempel, det största som hittills upptäckts. Enligt Boin skulle detta vara en av de viktigaste vittnesbörden om den kejserliga kult som förekom i Italien från 300-talet fram till det sena Romariket.

Templet upptäcktes i Spello, en medeltida stad i provinsen Perugia, Umbrien i Italien. Boin berättar:

"Vi hittade tre väggar av en monumental struktur som bevisligen tyder på ett romerskt tempel som går tillbaka till tiden för Konstantin på 400-talet e Kr.och om vår hypotes är rätt kommer det att göra ett anmärkningsvärt tillägg till landskapet i detta hörn av Italien. Det kommer att vara till avsevärd hjälp för att förstå den antika staden, det antika stadslandskapet och stadssamhället i det sena Romerska Riket, eftersom det potentiellt visar kontinuiteterna mellan den klassiska hedniska världen och den tidiga kristna romerska världen som ofta är skymd eller utplånad av de stora historiska berättelserna.".

Advertisement

Ett brev från kejsare Konstantin ledde till forskning i Spello, Italien

Ett brev från kejsare Konstantin ledde till forskning i Spello, Italien

Saint Louise University

Boin, som är en stor expert på antikens Rom och dess religiösa kulturer, upptäckte templet på sommaren tillsammans med Dr. Letizia Ceccarelli från Politecnico i Milano och andra medlemmar i utgrävningsteamet. Beslutet att äka till denna lilla, antika stad, belägen på kullarna och cirka 20 minuter från Assisi, berodde på ett brev från 300-talet, som kejsar Konstantin skrev till medborgarna i vilket han hänvisade till ett religiöst firande. Brevet upptäcktes på 1700-talet och gav, enligt vad som rapporterats, tillstånd till Spellos invånare att fira den religiösa händelsen i sin hemkommun, utan att nödvändigtvis ta sig till den faktiska platsen för firandet, vilket skulle hållas i en annan stad.

Men för att få detta tillstånd skulle de först behöva utföra en viktig sak: bygga ett tempel för att hedra Konstantins gudomliga förfäder, den flaviska familjen, och dyrka dem med hängivenhet. Detta, enligt Boin, vittnar om den mångkulturella aspekten av det romerska samhället under den perioden:

"Det fanns en anmärkningsvärd religiös kontinuitet mellan den romerska världen och den primitiv kristna. Saker och ting förändrades inte från en dag till en annan. Innan vår upptäckt kunde vi inte föreställa oss omfattningen av de faktiska fysiska och religiösa platserna som kan ha förknippats med denna sena kejserliga 'kultpraktik'."

Även om de exakta koordinaterna för templet aldrig hade kunnat faställas exakt "på grund av inskriptionen och dess hänvisning till ett tempel, erbjöd Spello mycket frestande potential för en viktig upptäckt av en imperialistisk kult under en kristen kejsare.". 

För att bekräfta sin hypotes reste Boin till Spello för att övervaka det underjordiska området och kontrollera om det fanns några gömda ruiner under ytan. Efter flera veckors forskning av bilder fokuserade sig teamet på området nedanför en parkeringsplats, som de trodde kunde ha innehållit monumentala fynd.

Ett tempel för kejserlig kult i Italien, forskningen fortsätter

Ett tempel för kejserlig kult i Italien, forskningen fortsätter

Saint Louise University

I början av utgrävningarna hittade teamet två väggar som var sammanfogade för att bilda ett hörn. De fortsatte att gräva och upptäckte det som enligt Boin är templets tre innerväggar. För att bekräfta hans teori kommer arbetet att behöva fortsätta ytterligare en sommar med ytterligare undersökningar av ruinerna, men om det visar sig vara välgrundat, skulle det verkligen vara det största beviset för den tidens kejserliga kult.

"Det finns bevis från andra platser i den romerska världen att kristna härskare stödde imperialistisk kult. Vi vet att hedningar bad i sina tempel på 300-talet, men de fynden är små och obetydliga. Vi vet också att de kristna stödde den imperialistiska kulten, utan att veta var de skulle göra det. Dessa tempel skulle överbrygga dessa två skillnader.".

Men inte bara: det skulle bekräfta att tidens sociala förändringar inträffade gradvis. Konstantin var den första romerska kejsaren som konverterade till kristendomen, men först 70 år senare blev det Romarikets officiella religion med Theodosius, under en tid då många fortfarande dyrkade hedniska gudar och omvandlingsprocessen gick väldigt långsamt.

"Denna byggnad berättar vilken uthållningskraft hedniska traditioner hade, som hade funnits i århundraden före kristendomens uppkomst, och som visar oss hur de romerska kejsarna fortsatte att förhandla fram sina egna värderingar, förhoppningar och drömmar för kejsarens och imperiets framtid utan att riva eller begrava det förflutna.".

En upptäckt som skulle bevisa nyanserna i processen för kulturell och religiös förändring, beskriva dess rötter förankrade i det förflutna och dess blick riktad mot framtiden.

Advertisement