En sällsynt upptäckt i en svensk grav från medeltiden: ett mäktigt svärd med en högt uppsatt man

av Titti Carlberg

08 Januari 2024

En sällsynt upptäckt i en svensk grav från medeltiden: ett mäktigt svärd med en högt uppsatt man
Advertisement

Arkeologiska utgrävningar kan avslöja fynd av otroligt historiskt värde, såsom föremål av medeltida ursprung som hittats på en svensk begravningsplats. Låt oss se i detalj vad det är för föremål.

Advertisement

Ett långt svärd upptäckt i en medeltida grav i Sverige

Ett långt svärd upptäckt i en medeltida grav i Sverige

KULTURMILJÖ HALLAND

En ny och spännande arkeologisk upptäckt har lyft fram ett föremål av stort intresse i Lilla Torgs Centrum i Halmstad, en hamnstad på svenska västkusten. I en grav med anor från medeltiden, som hyser kvarlevor av man som var längre än 1 meter och 90 centimeter, fanns också ett svärd med en längd på 1 meter och 3 centimeter. Mannen i fråga hade begravts vid ett tillfälle tillsammans med det vapen han använt under sitt liv.

Nyheten nämndes i en Hallands kulturmiljös blogg, som behandlar svenska arkeologiska och byggnadsfornminnen. Enligt vad som avslöjades hade utgrävningarna redan visat 49 stycken medeltida gravar, som en gång låg i den underjordiska tomten till ett kloster, som var i drift från 1494 till 1531. Bland dessa var det dock en som särskilt väckte arkeologernas uppmärksamhet: graven med en man och hans svärd, den enda artefakt som fanns i hans grav. Svärdet var placerat på hans vänstra sida och måtten på kroppen och svärdet fastställdes genom en oseologisk undersökning som utfördes på kvarlevorna, inklusive svärdets träfäste.

Advertisement

Arkeologernas förvåning: detta är varför upptäckten är så sällsynt

Arkeologernas förvåning: detta är varför upptäckten är så sällsynt

Hallands kulturhistoriska museum/Facebook

Utöver Hallands kulturmiljö arbetar även samarbetspartners från Lödöse Museum och Bohuslän Museum på platsen. Upptäckten väckte särskild förvåning på grund av sin sällsynthet: faktum är att det inte är vanligt att hitta svärd i medeltida gravar. När detta händer tyder det på att personen som begravdes med det tillhörde en elit eller en hög samhällsklass.

Torget Lilla Torg var värd för franciskanerklostret Sankta Anna som stod mitt på centrumtorget på 1400-talet. De första utgrävningarna år 1932 ledde till upptäckten av resterna från köket och kyrkan, medan graven med svärdet låg under golvet i långhuset, söder om byggnaden.

Den medeltida graven fanns under Sankta Annas kloster

Den medeltida graven fanns under Sankta Annas kloster

Kulturmiljö Halland/Facebook

Halmstad ligger cirka 430 kilometer från Stockholm. Den första stadschartern går tillbaka till 1307 och 1320 byggdes den historiska stadskärnan, som då tillhörde kungariket Danmark. Klostret Sankta Anna byggdes tack vare en dyr silverplåt som donerades av den danska drottningen Christina av Sachsen, men 1531, 37 år senare, stängdes det för att först byggas om till ett sjukhus och sedan ett vapenhus. Men 1619 ödelade en brand nästan hela staden, inkusive det som fortfarande fanns kvar av klostret.

Upptäckten av svärdet vittnar om att klosterkyrkan användes som begravningsplats för människor av adligt ursprung. Svärdet som hittades i den högt uppsatta graven utsattes för röntgenstrålar, ur vilka detaljer framkom som annars aldrig skulle kunnna upptäckas: två infällda kors som prydde dess yta. Med all sannolikhet tillverkades det av ett värdefullt material, som till exempell en värdefull metall.

Det medeltida svärdet som hittades i den svenska graven utsattes för röntgenstrålar

Det medeltida svärdet som hittades i den svenska graven utsattes för röntgenstrålar

Kulturmiljö Halland/Facebook

På Hallands Kulturmiljömuseums Facebooksida läser vi:

"Vi har nu det första röntgensvaret på det medeltida svärdet från Lilla Torg i Halmstad! Bilderna visar tydligt att bladet är prytt med två infällda kors, troligen gjorda med ett dyrbart material. Redan när svärdet hittades kunde fältarkeologerna se att bladet var dekorerat, vilket röntgenbilden nu bekräftar.".

De hittade ytterligare två gravar under kyrkans långsida, tillhörande en kvinna och en man.

"Det är ett ovanligt fynd och gravar med svärd av den här typen måste ha tillhört högt uppsatta medlemmar av adlig börd. Några liknande svärd har tidigare hittats i medeltida gravar i Sverige, bland annat i det medeltida franciskanerklostret i Lund." rapporteras det från Kulturmiljö Halland.

Svärdet kommer att utsättas för ytterligare undersökningar och leveras till Studio Västsvensk Konservering i Göteborg som tar hand om dess konservering.

Advertisement