Kyrkogården med rymdobjekt är inte bara science fiction, utan den finns på riktigt och dessutom på Jorden

av Titti Carlberg

26 December 2023

Kyrkogården med rymdobjekt är inte bara science fiction, utan den finns på riktigt och dessutom på Jorden
Advertisement

Vi får ofta se imaginära platser i science fiction-filmer där det finns vrak av rymdskepp och föremål från rymden. Tja, denna idé är inte bara frukten av fantasi, utan det finns verkligen en avlägsen plats, långt ifrån varje kontinent på Jorden som används som en begravningsplats för rymdföremål.

Vad händer med rymdstationer och rymdskepp när de återvänder till Jorden?

Vad händer med rymdstationer och rymdskepp när de återvänder till Jorden?

Pexels

Rymdstationer, som den Internationella Rymdstationen (ISS), är designade för att förbli i omloppsbanan under långa perioder. Men i slutet av dess operativa livslängd måste de tas ur drift på ett säkert sätt.

Avvecklingen innebär vanligtvis en "kontrollerad nedstigning" där rymdstationen släpps ner i jordens atmosfär mot ett säkert område, vanligtvis i ett stort hav, som exempelvis Stilla Havet. 

Under återinträdesfasen brinner nästan hela strukturen upp på grund av den enorma friktion och värme som genereras. De fragment som överlever atmosfärisk friktion faller i havet, i tidigare nämnda områden och långt ifrån sjö- och flygrutter.

Rymdskepp, som till exempel en rymdfärja eller returkapslar (till exempel de som används i Apollo-uppdragen eller av SpaceX Dragon), är designade för att återvända in i Jordens atmosfär och landa på ett säkert sätt.

Under återinträde måste rymdfarkosten passera genom Jordens atmosfär, en process under vilken det genereras stark värme på grund av den höga friktionen. Därför är rymdskepp utrustade med speciella värmesköldar som kan skydda både fordonet och dess besättning.

När den väl har bromsat tillräckligt av atmosfären använder rymdfarkosten fallskärmar (eller i vissa fall, framdrivande landningssystem) för att landa på ett kontrollerat sätt. Vanligtvis sker landningen till havs eller i avlägsna områden på land.

Advertisement

Var någonstans finns begravningsplatsen för rymdföremål?

Var någonstans finns begravningsplatsen för rymdföremål?

Pexels

Point Nemo, ligger i södra Stilla Havet, platsen representerar det mest isolerade området på jorden, och är den plats som ligger längst bort från någon landmassa.

Denna avlägsna plats fungerar som ett slags förråd för rymdfarkoster som inte används längre, inklusive satelliter, rymdskepp och till och med rymdstationer. Bland dess mest kända "innehåll" finns Sovjetunionens rymdstation Mir, fordonet för Salyut-programmet, samt många andra ryska, japanska och Europeiska Rymdorganisationens transportfordon.

Den Internationella Rymdstationen (ISS) är också avsedd att avsluta dess existens i detta område.

Point Nemo är en extremt isolerad plats, faktum är att den är närmare astronauterna som befinner sig ombord på ISS, 415 kilometer ovanför den, än någon mänsklig befolkning på Jorden. Den närmast bebodda staden ligger cirka 2.700 kilometer bort.

Point Nemos miljö är också fientlig mot det marina livet på grund av dess läge i södra Stilla Havet. Dess havsström skapar förhållanden som begränsar tillgången till kallt, näringsrikt vatten, vilket gör området relativt sterilt. Som ett resultat av det är det marina livet främst dominerat av bakterier och speciella varelser som yeti-krabban, vilken är anpassad för att leva under extrema förhållanden.

Point Nemo är därför en perfekt plats för att förvara rymdmaterial som inte längre kommer att användas och som har nått slutet på sin livslängd.

 

Advertisement