Varför har de antika statyerna ingen näsa? Detta är anledningen

av Titti Carlberg

30 December 2023

Varför har de antika statyerna ingen näsa? Detta är anledningen
Advertisement

Vi är nu så vana vid antika statyer att vi inte längre lägger märke till intressanta detaljer på dem. Det har blivit uppenbart för oss att de klassiska verken inte är färgglada, och vi tycker att det är helt normalt att antika statyer saknar näsa. Om den stora sfinxen är det perfekta exemplet så kvarstår frågan. Varför har antika statyer ingen näsa?

Antika statyer har ingen näsa: en slump eller design?

Antika statyer har ingen näsa: en slump eller design?

Petar Milošević/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0 DEED

Avsaknad av näsan på antika skulpturer är ett mysterium som inte undgår en viss nyfikenhet. Är detta en egenskap som är för tydlig för att passera som en slump, eller ligger det någon anledning bakom? Det finns inga tvivel om att många skulpturer har skadats på grund av vandalism, men det är inte svaret på att antika statyer saknar näsa.

Det mest klassiska exemplet på en skulptur som är utan näsa är den Stora Sfinxen i Giza, vars frånvaro har blivit en del av vår samtida popkultur. Men detta är inte det enda exemplet: historien om grekisk och romersk konst är full av statyer där olika detaljer har bevarats på ett väldigt bra sätt, men ändå saknas näsan på dem. Anledningen till detta är inte en slump, så vad är då orsaken till denna ganska vanliga tendens?

Advertisement

Varför är antika statyer utan näsa?

Varför är antika statyer utan näsa?

Sailko/Wikimedia Commons - CC BY 3.0 DEED / Marsyas/Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.5 DEED

När vi ser en skulptur som är flera århundraden gammal, kanske vi glömmer hur lång tidsperioden verkligen är. För att nå denna dag har statyerna motstått element och naturligt slitage, som har satt sina spår. Gamla skulpturer, framför allt de av marmor, klarar inte riktigt att stå emot tidens effekter: väderförhållanden, exponering för luft och element och vandalism kan förändra formen på dem. Och vilka är delarna som är mest utsatta för dessa förändrigar?

Inte bara näsorna dock, utan i allmänhet alla utstickande delar. Armar och huvuden tenderar att förstöras, likaså näsorna på antika statyer. Ett tydligt exempel på detta är Venus de Milo: visst, hennes näsa finns på sin plats, men hon saknar armar, förlorade för alltid. Vi tycker att det är helt okej att skylla allt på vandalism, men sanning att säga är att även marmor påverkas av tidens gång och element.

Det märkliga fallet med egyptiska statyer som inte har någon näsa: är det också tidens fel?

Det märkliga fallet med egyptiska statyer som inte har någon näsa: är det också tidens fel?

Metropolitan Museum of Art/Wikimedia Commons - CC0 1.0 DEED / Gift of Mr. and Mrs. Thomas S. Brush/Wikimedia Commons - No known copyright restrictions

Tekniskt sett ja, vi kan säga att tidens gång har orsakat ett visst slitage även på egyptiska statyer, ett av de tydligaste exemplen på att antika statyer ofta är utan näsa. Men det är inte allt, åtminstone inte när det gäller de verk som denna antika civilisation har lämnat.

När det gäller egyptiska statyer utan näsa verkar det som om elementen och vädret inte har någon betydelse. Tydligen så förstördes näsorna av stenhuggare som anlitades speciellt för detta. De gamla egypterna trodde nämligen att statyer och porträtt innehöll den avlidna personens vitala anda. Att hugga av näsan innebar därför att hindra statyn, och även porträttet, personen från att andas, en handling för att beröva den avlidne ett evigt liv. Inte överraskande beordrade till och med faraoner att statyer av rivaliserande föregångare skulle vanställas. Samtidigt sägs gravplundrare ha gjort detsamma, för att undvika den avlidnes hämnd från livet efter detta. Och vi vet ju att när det gäller förbannelser är egypterna definitivt överlägsna oss.

Advertisement