Artefakt återvunnen från havets botten: den kan ha sjunkit tillsammans med ett förhistoriskt vrak

av Titti Carlberg

08 December 2023

Artefakt återvunnen från havets botten: den kan ha sjunkit tillsammans med ett förhistoriskt vrak
Advertisement

Havet döljer ofta många mysterier och skatter, av vilka många fortfarande är begravda på havsbotten. Men en sten av väldigt gammalt ursprung hittades i vattnet vid en italiensk ö. Låt oss se vad det handlar om.

Advertisement

Obsidian återvunnen från det italienska havet, ursprunget till denna sten

Obsidian återvunnen från det italienska havet, ursprunget till denna sten

Colling-architektur/Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0 DEED

Upptäckten ägde rum i Italien, nära "Vita Grottan" på ön Capri, utanför Neapels kust. Det dykarna hittade på havsbotten är en mejslad obsidian, en svart sten som med största sannolikhet hamnade på havetsbotten efter ett skeppsbrott för över 5.000 år sedan. Faktum är att det tros komma från ett vrak som tillhörde neolitiska eller tidiga stenåldern, men först nu har det fiskats upp av Neapelpolisens dykarteam. Naturglasstenen väger nästan 8 kg och dess dimensioner är jämförbara med en stor bok.

Obsidian är en glasartad sten som bildas när vulkanisk lava svalnar snabbt, vilket förhindrar tillväxten av kristaller. Denna snabba stelning skapar en svart, glänsande sten med skarpa kanter, mestadels sammansatt av kiseldioxid, men även med varierande andelar av aluminium-, natrium-, kalium-, kalcium-, järn- och magnesiumoxider. Även om den i allmänhet är svart till färgen, kan den också vara brun, grön, röd eller blå, beroende på vilka föroreningar den innhåller. Ytan kan vara blank eller matt, med inneslutningar eller ränder orsakade av mineraler eller gaser som fångats under bildningen. Den finns vanligtvis i vulkaniska områden, där de senaste utbrotten har producerat kiselrik lava.

Advertisement

Obsidianen som hittades i havet utanför Capri är ett vasst redskap

Obsidianen som hittades i havet utanför Capri är ett vasst redskap

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli

På grund av dess hårdhet och förmåga att ha vassa kanter har obsidian historiskt använts för att tillverka verktyg och redskap, såsom pilspetsar, knivar och andra skarpa verktyg. Olika ursprungsbefolkningar har utnyttjat dess skarpa egenskaper för praktiska och rituella syften. Dessutom, i vissa andliga traditioner, anses denna sten vara en energisk sten med skyddande egenskaper: faktum är att man tror att den kan hjälpa till att skingra negativ energi och främja mental klarhet. Dess skönhet och fysiska egenskaper gör det intressant ur en geologisk och estetisk synvinkel och den som hittades i Tyrrenska Havet är inget undantag.

På den bit av vulkaniskt glas som hittats finns det tydliga tecken på mejsling. Enligt arkeologer kan det vara obsidiankärna som ursprungligen användes för att skapa ett vasst verktyg användbar som en kniv. Stenen som hittades den 20 november 2023, låg på mellan 30 till 40 meters djup, enligt det italienska kulturministeriet. Undevattensenheten vid Neapelpolisens högkvarter hade, under oktober månad, lagt märke till lämningar nära Capri-grottan, som tidigare rapporterats men ännu inte lokaliserats.

"The Superintendentency  for the Metropolitan Area of Neapel har genomfört återhämtningen av den första i en serie bearbetade obsidiankärnor" kan man läsa på ministeriets hemsida, vilket tyder på att ytterligare föremål kommer att lyftas fram.

Planerade framtida dyk för att leta efter resterna av det förhistoriska vraket

Planerade framtida dyk för att leta efter resterna av det förhistoriska vraket

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli

Den återvunna kärnan, som tros vara en del av lasten på ett fartyg som sjönk under den neolitiska eran, mäter cirka 28x20 cm och har en höjd på drygt 15 cm. Den ligger för närvarande i övervakarens lager och väntar på rengöring och restaurering. Överintendent Mariano Nuzzo förklarar:

"Det är nödvändigt att utföra en omfattande instrumentell undersökning av havsbotten, för att verifiera eventuell närvaro av skrovet eller annat lastmaterial och att orientera den direkta utgrävningen, i ett särskilt svårt sammanhang för undersökningarna och återhämtningen av forntida material, särskilt de av en viss konsistens, bestämd av den djupa havsbotten.".

Nästa återhämtningsdyk har redan planerats och kommer att utföras i samarbete med National Superintendence for Underwater Cultural Heritage, vilket kommer att möjliggöra ytterligare undersökningar av havsbotten utanför Capri och i Medelhavet under förhistorisk tid. Målet är att föra tillbaka de gamla artefakterna till ytan och identifiera de delar av vraket som fortfarande bevaras på den italienska havsbotten.

Vilka andra överraskningar kommer framtida dyk avslöja?

Advertisement