Tusentals mynt och en dussintals ädelstenar hittades på en gammal italiensk romersk plats: Nordens Pompeji

av Titti Carlberg

28 November 2023

Tusentals mynt och en dussintals ädelstenar hittades på en gammal italiensk romersk plats: Nordens Pompeji
Advertisement

De antika romerska städerna är fulla av överraskning, rika på historia, men också av dyrbara gömda föremål. På en plats i centrala Italien har arkeologiska utgrävningar visat upp en enorm mängd ädelstenar och mynt. Låt oss se mer.

Advertisement

Claterna, en gammal italiensk plats med romerska anor

Claterna, en gammal italiensk plats med romerska anor

Ministero della Cultura/Siriana Zucchini, Soprintendenza Bologna

Den värdefulla upptäckten inträffade under pågående arkeologiska utgrävningar på en forntida romersk plats belägen i Italien, nära Bologna, i Emilia Romagna: Claterna, även kallad "Nordens Pompeji".
Just här lyckades arkeologer hitta tre tusen mynt och femtio ädelstenar.

Claterna har en historia som är cirka åttahundra år lång, en period under vilken det romerska imperiet ockuperade denna stad, från 200-talet f.Kr. fram till 600-talet e.Kr.. Redan före de gamla romarna var det etruskerna och senare kelterna som bebodde denna plats, tack vare jordbruksmöjligheterna och det fördelaktiga läget.

Här, år 43 f.Kr., efter kriget i Modena, erhöll general Octavius titeln Augustus som tilldelades honom av senaten, och blev sedan den första mycket älskade, romerska kejsaren.

Claterna, finns vid korsningen av den konsulära vägen som öppnades 187 f.Kr., användbar för passage av arméer och vänd mot norr. Tack vare landsbygdens aktivitet nådde substratet en storlek på arton hektar, inklusive en kommun, ett administrativt, politiskt och ekonomiskt centra, och uppnådde en komplett struktur i slutet av augusttiden. Templet, den civila basilikan, jordbruksmarknaden som ockuperade det rektangulära torget, teatern och i det sydöstra området verkar det ha funnits ett termalbad. Amfiteatern har ännu inte hittats, medan hus och privata strukturer var utspridda bland blocken, med olika utseenden, vilket tyder på ett komplext och ledat nät av byggnader. De rikaste familjerna bodde i väldigt stora hem, full av mosaiker och fresker, medan de mer fattiga klasserna bodde i små blygsamma hus.

Till Claterna hörde också två byar, en i öst och en i väst: på ena sidan fanns hantverkarnas verkstäder, på den andra begravningsplatsen. Efter slutet av det romerska imperiet drabbades staden av den ekonomiska och sociala krisen med en anmärkningsvärd och progressiv degradering, så pass att den verkade förstörd. Mellan 300-talet och 400-talet e.Kr. blev den en by som baserade sig på hantverk och jordbruk, tills den helt övergavs under 600-talet. 

Det är just moderna arkeologiska utgrävningar som försöker rekonstruera dess historia och förfall, och de många föremål som hittats ger mervärde till dessa forntida händelser.

Advertisement

Tusentals mynt hittade i Claterna: "Nordens Pompeji"

Tusentals mynt hittade i Claterna: "Nordens Pompeji"

Ministero della Cultura/Soprintendenza Bologna

De 3.000 mynten som hittades av arkeologer bekräftar ett viktigt faktum, nämligen att Claterna byggdes i slutet av 1000-talet f.Kr., men också att staden användes som en central handelsplats av de gamla romarna och inte bara som ett stopp för pilgrimer. I uttalandet som publicerades av det italienska kulturministeriet läser vi att på fynden som hittats framträder bilden av gamla gudar som dyrkades av denna civilisation.

Det strategiska läget går längs via Emilia, som ligger mellan Forum Cornelii, det vill säga nuvarande Imola, och de romerska kolonierna Bononia, det vill säga Bologna.

Lucia Borgonzoni, italiensk statssekreterare på kulturministeriet, förklarade att detta är den största icke-stratifierade arkeologiska platsen som finns i norra Italien och att det är just denna aspekt som har gett platsen smeknamnet "Nordens Pompeji".

Pompeji, ligger dock på södra halvön, i regionen Kampanien, där den berömda aktiva vulkanen Vesuvius finns.

Den antika staden var täckt av lava efter det kraftiga utbrottet 79 e.Kr.. Precis som Claterna visar berättar ruinerna dess historia och organisationen i ett avlägset förflutet. De tusentals mynt som arkeologerna hittade i Claterna är mestadels gjutna i silver och brons, men bland dem sticker en verkligt exceptionell pjäs ut: en "quinarius",  ett väldigt sällsynt silvermynt från 97 f.Kr. från den romerska republiken. Dess skildring är väldigt komplex och detaljerad, med formuleringen "vingad seger" på skölden som vilar på en trofé.

 

Romerska mynt och ädelstenar i Claterna: bara 10% av platsen har utforskats

Romerska mynt och ädelstenar i Claterna: bara 10% av platsen har utforskats

Ministero della Cultura/Roberto Macrì, Soprintendenza Bologna

Dessutom bär myntet "märket" Roma, ett tydligt bevis på att staden till stor del var influerad av romarna, samt att det var en symbol för vittnesbörd om seger på slagfältet. Men inte nog med det: detta viktiga fynd bekräftade också att den ännu ouptäckta amfiteatern byggdes i slutet av 1000-talet f.Kr.. Claterna var därför nästan säkert ett handelscentrum som hade direkta kontakter med Rom.

Förutom de tretusen mynten hittades också femtio ädelstenar i olika färger, modellerade för att ge dem formen av gamla gudar eller viktiga lokala byggnader. Förmodligen fanns det en hantverkstad för produktionen av dem.

Hittills har bara tio procent av platsen genomsökts av arkeologer och utgrävningarna kommer att fortsätta. Målet är att lyckas restaurera de gamla strukturerna för att ge dem ett nytt liv, särskilt teatern, medan resten av platsen ska bli en arkeologisk park.

Framtida forskning kommer att lyfta fram nya upptäckter och värdefulla reliker gömda på denna antika plats, som en gång såg det antika romerska riket lysa, för att sedan falla, och lägga till delar till dess otroliga historia.

Advertisement