För att få stopp på barnets utbrott är det bara att ställa en vanlig enkel fråga till dem

av Titti Carlberg

28 Juni 2023

För att få stopp på barnets utbrott är det bara att ställa en vanlig enkel fråga till dem
Advertisement

Att uppfostra ett barn är, förutom att vara ett stort ansvar, definitivt en av de viktigaste och mest givande upplevelser i livet. Men som med alla äventyr kan man under vägen stöta på olika hinder och små eller stora prövningar att övervinna. 

En av dessa, i fallet med föräldrar, är att ge sina barn en bra uppfostran och veta hur man hanterar de olika kriser somär typiska för alla åldrar, såsom utbrott: hur reagerar man på denna typ av beteende och hur hanterar men det? En mamma lyckades tack vare värdefulla råd från en expert.
Låt oss ta reda på vilka råd det handlar om.    

via Aleteia

Advertisement
Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

Under uppväxten står varje barn inför mycket speciella faser och tillsammans med barnet upplever även mammor och pappor det: detta är den period då utbrott blir mer konstanta och frekventa, ofta till och med omotiverade. Vid den tidpunkten kan det bli riktigt komplicerat för föräldrarna att hantera barnet: hur ska man bete sig i detta känsliga ögonblick?

Naturligtvis inkluderar de idealiska lösningarna inte tillrättavisningar, bestraffningar eller att undvika att uppmärksamma barnet, eftersom dessa attityder bara skulle förstärka dess önskemål och obehag, vilket leder till att barnet vidmakthåller raserianfallet med större betoning och uppror.

Advertisement
Pixabay-Not the actual photo

Pixabay-Not the actual photo

Så hur ska man bete sig? Det är inte nödvändigt att passivt överlämna sig till barnets attityd, utan lära sig att hantera den. Det finns ett sätt att göra detta på och en mamma som ofta var i denna situation lärde sig det: ställ bara en enkel fråga till barnet. 

Strax efter att skolan hade börjat, började hennes dotter få frekventa omotiverade raserianfall, men som sagt var är alla barn unika och de utvecklar detta beteende vid olika tidpunkter under uppväxten. Kvinnan vände sig dock till institutets psykolog för att be om råd, och psykologen gav henne ett som visade sig vara extremt effektivt.

Rådet var att mamman skulle ställa en enkel fråga till dottern för att få henne återgå till ett tillstånd av lugn och föra henne mot en självanalys av sitt beteende för att förstå dess meningslöshet.

pixabay

pixabay

Denna fråga syftar i själva verket till en exakt bedömning av orsaken till raseriutbrotten: "Är det ett stort, medelstort eller litet problem?". Redan i låg ålder vet ett barn hur man urskiljer omfattningen av ett problem och lyckas kvantifiera hur allvarligt det är. När barnet har svarat är det viktigt att ta det på allvar, oavsett vad svaret är. Det är viktigt att förklara för barnet att stora problem är svåra att lösa, medan man för de medelstora behöver en stund för att reflektera över en lösning och slutligen att små problem är lätta att lösa.

Barnet kommer själv att kunna förstå omfattningen baserat på möjligheten eller inte att finna en lösning, utan att föräldern ska ge tips eller förslag, men det är viktigt att ge barnet all tid det behöver för att fundera ut lösningen självständigt. Efter de initiala svårigheterna kommer denna metod att ge bra resultat.

I denna mammas fall var effekten omedelbar. När hennes dotter började gråta på ett okontrollerat sätt eftersom hennes favoritjeans fortfarande hängde på tork och hon inte kunde ha dem på sig, frågade hennes mamma: "Alice, är detta ett stort, medelstort eller litet problem?". När dottern svarade att det egentligen inte var något att bli arg på bad mamman henne att fundera på hur hon kunde lösa problemet. Utan att tveka svarade flickan att hon kunde välja ett par andra långbyxor i väntan på att hennes favoritjeans skulle torka till nästa dag.

Om du också upplever att du möter ditt barns raserianfall eller vet att några föräldrar har för avsikt att försöka hantera den här fasen, förklara denna metod för dem: med en enkel fråga kan detta problem lösas.

Advertisement