Denna enkla övning kan "förutsäga" din livslängd: en läkare förklarar hur

av Titti Carlberg

09 Juni 2023

Denna enkla övning kan "förutsäga" din livslängd: en läkare förklarar hur
Advertisement

Skulle du vilja veta hur lång tid du kommer att leva? Ingen kan veta exakt när ens ögonblick kommer och det är definitivt inte alla som vill veta det. Men de flesta skulle nog bli glada om de visste hur pass många år de fortfarande har kvar och en läkare förklarar hur man förutsäger sin livslängd: det är ett mycket enkelt fysiskt test som personer mellan 51 och 80 år kan utföra enkelt. En varning dock: svaret blir inte bra för dem som inte lyckas utföra hela övningen.

via Indy100

Advertisement
Pexels-Not the actual photo

Pexels-Not the actual photo

Även om vi kanske inte vet den exakta dagen för vår bortgång eller hur länge vi fortfarande kan njuta av vår existens, har en läkare beslutat att avslöja en enkel metod för att förutsäga livslängden. Övningen passar människor som är mellan 51 och 80 år gamla, och den skulle kunna hjälpa till att få reda på om vår bortgång är nära förestående eller inte. Dr. Natalie Azar förklarar hur man gör denna enkla "från sittande till stående" övning, även känd som SRT.

Tillvägagångssättet är: börja från stående position, för att sedan sätta sig ner med benen i kors, ställa sig upp med att endast använda ben- och magmuskler.
Detta skulle bedöma hjärthälsa, benflexibilitet, smidighet och balans.

Med utgångspunkt från en poäng på 10 ska man subtrahera poängen i följande rörelser.

  • Om du använder en hand som stöd: -1 poäng
  • Om du använder ett knä som stöd: -1 poäng
  • Om du använder en underarm som stöd: -1 poäng
  • Om du lägger en hand på knäet eller låret: -1 poäng
  • Om du använder ena sidan av benet för att hjälpa till: -1 poäng

 

Advertisement

En studie som genomfördes 2012 fann ett samband mellan SRT-poäng och livslängd. 68% av 2002 deltagare, som bestod av män, följdes upp av ett team forskare under efterföljande år med följande resultat: 

"Muskoloskeletal kondition, som bedömts av SRT, var en signifikant förutsägelse för dödlighet hos försökspersoner i åldrarna från 51 till 80".

De som fick poäng från 0 till 3 skulle vara närmare sin bortgång än de med 8 till 10 poäng. Drygt 40% av deltagarna med poäng på mellan 0 till 3 avled inom 11 år efter experimentet.

Pexels-Not the actual photo

Pexels-Not the actual photo

Azar förklarade att "ju lägre poäng, desto mer ökar sannolikheten med sju gånger att du förlorar ditt liv under de kommande sex åren. När vi blir äldre ägnar vi tid åt att prata om kardiovaskulär hälsa och aerobic, men även balans, flexibilitet och smidighet är väldigt viktigt.".

Är du redo att göra detta test om du befinner dig inom den angivna åldersintervallen?

Advertisement