Katter är "flytande": vi har alltid anat det, men nu bekräftar vetenskapen det för oss

av Titti Carlberg

27 Oktober 2022

Katter är "flytande": vi har alltid anat det, men nu bekräftar vetenskapen det för oss
Advertisement

Vi vet alla att en vätska är ett material som kan anpassa sin form till formen på behållaren i vilken den hälls i och av denna anledning verkar katter ofta uppfylla detta krav: med sin förmåga att glida in i en låda eller skål, med deras smidighet verkar de vara som vatten som, långsamt rinnande, upptar allt tillgängligt utrymme. De senaste åren har sloganen "Cats are liquid" spridits på webben, memes och fotografier av katter som passar perfekt i kartonger, plast- eller glasskålar, men även handfat och sprickor i marken, samt bilder av "lösa" tama kattdjur i olika poser medan de sover.

Med utgångspunkt från dessa fotografier genomförde en forskare från universitetet i Paris en studie som nominerade honom Nobelpriset i fysik år 2017.

via The Conversation

Advertisement
MirnaEngle/Reddit

MirnaEngle/Reddit

Marc-Antoine Fardin och hans medarbetare vid universitetet i Paris genomförde en studie av katter baserad på sloganen "Cats are liquid", med vilken han nominerades till Nobelpriset i fysik år 2017. Detta pris delas årligen ut av en förening som handlar om vetenskap och Improbable research. 

Enligt denna studie kan katter anpassa sin kropp till de behållare de kliver in i, de betraktas både som fasta ämnen och vätskor och deras tillstånd förändras beroende på omständigheterna.

Forskaren bygger på principen om reologi, varvid bestämningen av en kropps flytande tillstånd beror på observationstiden: om man observerar kroppen tillräckligt länge, kan det vara möjligt att se den anpassa sig till behållaren.

Advertisement
BigLiverYeah/Reddit

BigLiverYeah/Reddit

Forskaren konstaterar därför att katten är ett fast ämne på en rymlig plats, men när den kliver in i en liten eller trång behållare anpassar den gradvis sin form efter behållaren och så småningom upptar allt tillgängligt utrymme och därmed bli flytande. 

En forskning som får oss att le vid första läsningen, men som samtidigt ger en intressant tankeställare om naturen som omger oss. Flytande eller inte, katter är alltid ett roligt och trevligt sällskap och vi kommer att fortsätta fotografera dem i deras mest absurda poser. 

Har du aldrig sett en katt perfekt placerad i ett trångt utrymme där den känner sig väl till mods?

Advertisement