Ger pengar verkligen lycka? En studie säger ja

av Titti Carlberg

07 Februari 2022

Ger pengar verkligen lycka? En studie säger ja
Advertisement

Finns det ett samband mellan pengar och välbefinnande? Det finns de som hävdar att pengar inte ger lycka, trots att de kan lösa många problem. Forskare har också ställt sig denna fråga, och år 2018 genomfördes en undersökning som hävdade att pengar gör dig lycklig, men bara till en viss punkt, vilket motsvarar en årslön på $60-75.000. Utöver denna inkomst stabiliseras lyckan och en ökning av inkomsten är inte kopplad till ett ökat känslomässigt välbefinnande. En forskare som heter Matthew A. Killingsworth, bestämde sig för att upprepa undersökningen för att se - om sedan dess - resultaten har förändrats.

via National Academy of Science

Advertisement
Unsplash

Unsplash

Forskaren ställde sig några frågor: är en högre inkomst förknippad med ett större välbefinnande? Påverkar inkomsten också hur människor mor generellt? Studien utvärderade inkomst och data med hjälp av en applikation. 33.391 arbetande vuxna deltog i undersökningen som genomfördes i USA. Deltagarna ombads att betygsätta sin lycka under en viss period. Tack vare appen kunde deltagarna svara på frågor som "hur mår du just nu?" och "hur nöjd är du med ditt liv?". Analysen jämförde sedan svaren på dessa frågor med inkomstnivåer.

Advertisement
Unsplash

Unsplash

Vad kom fram av studien? Att sambandet mellan inkomst- och lyckonivåer var linjärt och direkt proportionellt mot både allmän tillfredsställelse och lycka. Forskaren försökte också förklara sambandet mellan inkomst, välbefinnande och tillfredsställelsen med livet. 

"En möjlighet är att människor spenderar pengar för att minska tristess och öka nöjet, och att marginella dollar används differentiellt mot dessa mål beroende på deras inkomst."

Forskaren tillade att ju mer pengar vi har - med en större inkomst - desto lyckligare är vi, eftersom vi får möjligheten att spendera pengar för att lindra tristess. Forskaren har doch uppmärksammat en mycket viktig aspekt: högre inkomster är inte förknippade med större tillfredsställelse med livet i allmänhet, utan med en tillfällig lycka, det vill säga kopplat till frågan "Hur mår du just nu?".

Forskaren avslutar med: "Även om det kan finnas en punkt bortom vilken pengar förlorar sin kraft att förbättra välbefinnandet, tyder resultaten på att den punkten kan vara högre än man tidigare trott".

Advertisement