Kina: ett lagförslag för att straffa föräldrar till barn som uppför sig illa i skolan

av Titti Carlberg

21 Oktober 2021

Kina: ett lagförslag för att straffa föräldrar till barn som uppför sig illa i skolan
Advertisement

Frågan om uppfostran av barn står i centrum för många diskussioner. Åsikterna i den här frågan är mycket olika: det finns de som är övertygade om att uppfostran av barnen är ett ansvar som föräldrarna bör ta och de finns de som - istället - tycker att skolan spelar en avgörande roll för att uppfostra de nyare generationerna. Kina har visat sig vara ett mycket uppmärksamt land, och det kinesiska parlamentet överväger ett lagförslag i fråga om uppfostran i hemmet.

via NY Post

Jerry Wang Unsplash

Jerry Wang Unsplash

Vem är ansvarig för elevernas dåliga beteende? Föräldrar är ansvariga för deras barns uppfostran: de tillbringar mycket tid tillsammans med dem och representerar referenspunkter för barnen. Med sina handlingar och sina ord hjälper de till att bygga karaktärer. I Kina finns det inga tvivel: barns beteende beror på föräldrarnas beteende. Faktum är att lagförslaget syftar till att straffa föräldrar till de barn som uppför sig dåligt i skolan, genom att beordra dem att delta i riktade "familjepedagogiska orienteringsprogram". Föräldrarna måste börja ta ansvar för sina barns beteende: därför bör de straffas och följa en väg för omskolning.

Advertisement
salinger/Pixabay

salinger/Pixabay

Den aktuella lagen kan, om den antas, kallas "Lagen om främjande av familjeutbildning". Fram till nu är föräldrarna juridiskt ansvariga för sina barn tills de fyller 16 år, men lagen i fråga skulle också ge dem ett straffansvar: underlåtenhet att följa straffarna för omskolning skulle resultera i böter på upp till 10.000 yuán. Lagförslaget uppmuntrar föräldrarna att avsätta tid för sina barn på fritiden: det är viktigt att de vilar och tränar. Landets utbildningsdepartement har även andra frågor, till exempel hur många timmar barnen spelar tv-spel: tiden som ägnas åt denna aktivitet bör begränsas till helgen, till max 3 timmar.

I fråga om uppfostran säger Zang Tiewei - talesman för PNA's lagstiftningskommission - att "det finns många anledningar till att ungdomar beter sig dåligt och bristen på lämplig uppfostran i hemmet är huvudorsaken till det". Lagen skulle också nämna exakta metoder för hur man ska hantera uppfostringen av barnen: hårda sätt ska inte användas utan "positiva sätt" ska användas för att få barnen att förstå vad som är rätt och vad som är fel. Vad tror ni? Är det rätt att föräldrarna ska ta ansvar för sina barns beteende?

Advertisement