En studie förklarar alla anledningar till att det inte är bra att ha på sig skor inomhus

av Titti Carlberg

16 Oktober 2021

En studie förklarar alla anledningar till att det inte är bra att ha på sig skor inomhus
Advertisement

Alla vet att det inte är hygieniskt att gå med smutsiga skor inomhus. Men en studie utförd på University of Arizona har visat att det att gå med smutsiga skor inomhus innebär att man fördelar 421.000 bakterier i hemmet, varav en stor del är fekala koliforma bakterier, det vill säga, de härrör från avföring. Denna typ av smuts kan vara potentiellt farlig för alla som av misstag kommer i kontakt med dem.

via Ciriscience

Pixnio

Pixnio

Den amerikanske mikrobiologen Charles Gerba är mycket tydlig: "Har du skorna på dig inomhus? Då finns det säkert små partiklar av avföring på dina golv.".

Profssoren kan med goda skäl göra detta påstående; han ingick i det specialicerade teamet vid University of Arizona som studerade ett representativt urval av använda skor jämfört med en panel av rengjorda skor. I denna forskning hittade mikrobiologer i genomsnitt 421.000 olika bakterier som fastnat på skorna. "Vår studie indikerade också att bakterier kan förorena hemmiljöer under en mycket lång period om ytor inte decinficeras omedelbart.", förklarar Dr Gerba. "Dessutom innehöll 27% av skorna de mest aggressiva bakterierna som lätt kan orsaka luftvägsinfektioner".

Advertisement
Pixahive

Pixahive

Denna typ av kolibakterier kan enkelt samlas in från skornas sulor på grund av den stora animaliska avföringen - från hundar till fåglar - som finns på trottoarerna. Men de kan också transporteras från offentliga toaletter eller sopstationer. Det måste sägas att studien visade att dessa bakterier inte är de enda vi ska oroa oss över: även toxiner, liksom tjära, kan hittas på skosulorna och kan följaktligen sedan överföras till våra golv. Dessa gifter är särskilt skadliga och kan förvandlas till olika hot. Men det är inte allt: Dr Reynolds från Baylor University förklarar att regnvatttnet i gatupölar kan innehålla bensin och kemikalier, alla ämnen som sedan hamnar under våra skor, kommer in i hemmen och orsakar hälsoproblem. Så det bästa skulle vara om vi gjorde som de gör i de östliga länderna: när man kommer in i ett hem ska man ta av sig skorna för att hålla all obehaglig smuts borta.

Advertisement