Sjuksköterska hånar ett barn med medfödd patologi på sociala medier: avskedad

av Titti Carlberg

07 Oktober 2021

Sjuksköterska hånar ett barn med medfödd patologi på sociala medier: avskedad
Advertisement

Det har blivit en så stor vana hos oss att berätta på sociala medier vad som händer och de erfarenheter vi upplever, att vi ofta inte inser att vi överdriver, överskrider gränserna och har ett respektlöst beteende gentemot andra. Var och en med sina egna sociala kanaler, gör vad de anser är lämpligt: detta betyder dock inte att man ska bete sig på ett oärligt sätt eller inte respektera andra människors integritet. Det är vad Sierra Samuels, sjuksköterska på de nyföddas intensivvårdsavdelning på Jackson Memorial Hospital i Miami gjorde.

via nypost

Sierra blev avskedad med omedelbar verkan för att hon hade lagt upp ett foto på sin Instagram-profil där hon hånade ett nyfött barn med en medfödd patologi. Hon pubblicerade inlägget omedveten om de följder som denna handling skulle få för henne: sjukhuset inledde utredningar. I inlägget skriver hon "Min kväll gick jättebra till en början och sen Boom!". Kvinnan associerade hashtags som relaterade till barnets medfödda problem: gastroschisis, en missbildning där barnets tarmar ligger utanför kroppen. Hon hånade därför inte bara barnet utan kränkte dess integritet genom att publicera foton utan föräldrarnas samtycke.

Advertisement
Not the actual photo - Fe Ngo/Unsplash

Not the actual photo - Fe Ngo/Unsplash

Men det är inte allt: kvinnan har upprepande gånger lagt upp foton på sig själv på jobbet. När sjukhusledningen fick kännedom om detta, bestämde sig sjukhusets tjänstemän för att vidta åtgårder och avskedade kvinnan med omedelbar verkan. De definierade patienternas integritet som "högsta prioritet" och kränkningen som sjuksköterskan hade begått har därför blivit föremål för en utredning.

Unknown Wikimedia Commons

Unknown Wikimedia Commons

Tjänstemännen sa: "Anställda som bryter mot dessa sekretessregler, trots att de är utbildade, blir föremål för disciplinära åtgärder inklusive avstängning eller uppsägning". De fortsatte sedan: "Förutom den allmäna kränkning som är under utredning, finns det en anständighet när det gäller de rättigheter och förväntningar vi alla har i vår närhet och i våra sinnen". Kvinnan har överskridit alla gränser, kränkt integriteten och visat att hon inte har någon som helst medkänsla för sina patienter genom att publicera ett kränkande och hånfullt inlägg på sociala medier.

Advertisement