Den brutala strategin av Steve Jobs för att få brutalt ärliga svar från anställda: 2 frågor räcker

av Titti Carlberg

19 Januari 2021

Den brutala strategin av Steve Jobs för att få brutalt ärliga svar från anställda: 2 frågor räcker
Advertisement

Steve Jobs anses vara en mästare ur flera synvinklar: förutom att vara beundrad och uppskattad för sina professionella färdigheter, och fortfarande beundrad för sin ledarskapsförmåga och för det värde han tillförde brutal ärlighet. Därför var han inte bara brutalt ärlig mot sina anställda utan krävde även att de var lika ärliga mot honom. Detta innebar också att veta vad de negativa aspekterna av att arbeta i företaget var eller vad som gick fel vid ett visst ögonblick.

via Medium

Advertisement
Ben Stanfield/Wikimedia Commons

Ben Stanfield/Wikimedia Commons

Hur lyckades han att få denna uppriktikhet? Ofta av rädsla, obehag eller vördnad för chefen kan du inte säga allt vad du tycker. Steve Jobs försökte avhjälpa denna dynamik genom att ställa frågor som det var omöjligt att svara med enkla "ja" och "nej" men som det var nödvändigt att ge motiverande svar på. Att rapportera denna teknik var Andy Raskin, berättandeexpert från Silicon Valley, som hörde talas om tekniken på ett ovanligt sätt, han hörde en äldre VD berätta för en yngre VD om Steve Jobs teknik.

Advertisement
Ben Stanfield/Wikimedia Commons

Ben Stanfield/Wikimedia Commons

Denna teknik utvecklades av Jobs på 80-talet, då han delade mellan Apple och Pixar: han hade inte tid och behövde ärlig och snabb feedback. Han organiserade sedan sessioner med alla olika team. Under varje session pekade han på en person och sa: "Berätta för oss vad som är fel på pixar, därefter frågade han en annan i teamet om den höll med om kollegans uttalande, därefter frågade han en tredje person vad som i stället fungerade med pixar. Jobs växlade sedan de två frågorna tills han hade en fullständig bild av situationen.

Uttalanden som "Har du några frågor?" eller "Har du förslag på förbättringar?" som ofta slutar med ett enkelt "ja" eller "nej" har inte makt att ge verkligt värde och feedback medan Jobs kunde utveckla en giltig och effektiv teknik. Har ni någonsin hört talas om det här?

Advertisement