Arkeologiska utgrävningar lyfter fram en väldigt gammal och framför allt "exceptionell" träkonstruktion

av Titti Carlberg

10 Maj 2024

Advertisement

En gammal trästruktur som hittades under några arkeologiska utgrävningar går tillbaka tusentals år. Låt oss tillsammans se vad som gör denna oväntade upptäckt exceptionellt sällsynt.

Advertisement

En brunn av trä från bronsåldern upptäckt i England

Oavsett om det handlar om utgrävningar på arkeologiska platser eller arbete med att skapa ny infrastruktur, fortsätter "skatterna" från det förflutna att komma fram i ljuset och förvåna dagens värld. Fynd, artefakter, föremål, byggnader från mer eller mindre avlägsna antiken är gömda i outforskade territorier och berättar om förlorade historier som vi äntligen får lära känna.

Nu har arkeologiska utgrävningar i ett grevskap i Oxfordshire, England lett till upptäckten av en speciell trästruktur: det är en brunn som uppstod som en del av ett vägprojekt, vars konstruktion ledde till den antika upptäckten. Enligt initiala uppskattningar tror arkeologerna att den kan dateras till sen bronsålder. Detta betyder att den användes under perioden mellan 1200 och 700 f.Kr. Men det som förvånade forskarna mest är utseendet på brunnen, vilket gör att den betecknas som väldigt sällsynt.

Advertisement

En tusen år gammal välbevarad brunn av trä: dess sällsynthet

OXFORD ARCHAEOLOGY/OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL

Faktum är att det inte är lätt att hitta en så gammal träkonstruktion i ett liknande bevarandetillsånd. Vi vet ju att trä tenderar att försämras ganska snabbt, även om det under rätt miljöförhållanden kan stå emot mycket längre. Men i det här fallet talar vi om 3000 år: en väldigt lång tid, men brunnen är fortfarande igenkännbar. Hur kan ett sådant fenomen förklaras?

Projektledaren John Boothroyd från Oxford Archaelogy, som ledde arbetet säger:

"Bevarandet av timmerstrukturer från denna period är sällsynt och denna rest har överlevt hela denna tid eftersom den begravdes i vattensjuk jord".

Den första delen av brunnen som det arkeologiska teamet lade märke till var en stolpe gjord av samma material, som stod vinkelrätt ner i marken. Till en början kunde inte teamet se vad det var, inte förrän den störra strukturen dök upp. Vid den tidpunkten stod det klart att den gamla träfyndigheten faktiskt var en brunn.

Trä- och jordprovsanalys för att få reda på mer

Der var inte lätt att frigöra brunnen från marken, men teamet lyckades mödosamt med bedriften "trots extremt svåra förhållanden" säger Boothroyd. Analysen av de insamlade jordproverna kommer att kunna avgöra "hur det omgivande landskapet kan ha sett ut och hur intensivt det stabiliserades när brunnen användes aktivt".

Detta är inte första gången som detta område, nära orten Benson, visar fynd som hör till bronsåldern. Judy Roberts, ledamot i Oxfordshire County Council säger: "Utgrävningarna hjälper till i vår förståelse av detta rika landskap och visar hur utbredd aktiviteten var under den perioden. Denna upptäckt ger en fantastisk inblick i den tidiga användningen av områdets territorium".

Enligt experter kan strukturen ha använts för att bevattna närliggande jordbruk. Brunnen demonterades försiktigt för att flyttas från platsen, medan ett prov av träet kommer att analyseras för att spåra den specifika typen av material och eventuella verktyg som användes för att bearbeta det. Vidare ledde den arkeologiska undersökningen till upptäckten av artefakter som keramik och flintafragment.

Advertisement