Min fiendes fiende är min vän: nu säger även vetenskapen det

av Titti Carlberg

10 Maj 2024

Advertisement

Det sägs att min fiendes fiende är min vän. Uttrycket har sina rötter i historien och några av dessa varianter finns till och med i ganska antika vittnesmål, som Bibeln och Arthaśāstra. Idag är talesättet kopplat till teorin om kognitiv balans som föreslagits av psykologen Fritz Heider och en nyligen utförd studie bekräftar dess giltighet. Kort sagt, att säga att min fiendes fiende är min vän är sant, och även vetenskapen stöder det. Låt oss se hur detta är möjligt.

Advertisement

Teorin om kognitiv balans

Unsplash

Vi befinner oss på 40-talet och Fritz Heider föreslår den så kallade teorin om kognitiv balans, vars utveckling är en del av socialpsykologins område. I sin forskning undersöker psykologen hur kognitiv koherens påverkar relationer och attityder. Heider föreslår att individer tenderar att upprätthålla ett tillstånd av balans inom ett system och samtidigt försöka återställa koherens i situationer där balans saknas.

I praktiken, enligt Heider, kan varje persons handlingar förklaras av försöket att upprätthålla psykologisk stabilitet, vi skulle kunna säga hitta en koherens. Detta är en teori som har hjälpt till att definiera begrepp som kognitiv dissonans, och som vissa forskare har kopplat till det berömda talesättet i inledningen. Varför, kort sagt, är min fiendes fiende min vän?

Advertisement

Den nya forskningen om kognitiv balans

Pexels

Två forskare från Northwestern University, Bingjie Hao och István Kovács, kombinerade nyckelbegreppet i Heiders teori om kognitiv balans. I praktiken, å ena sidan, i verkliga livet känner inte alla människor varandra medan å andra sidan vissa har en mer positiv attityd än andra. De två forskarna försökte sedan bevisa att min fiendes fiende är min vän med hjälp av teorin om kognitiv balans och statistisk fysik. Publicerad i Science Advances ger studien nya perspektiv på social dynamik, men också på komplexa system som hjärnans neurala nätverk. Kovács säger:

Vi har alltid vetat att den här teorin fungerar, men vi har inte vetat varför. I decennier har vi fortsatt att göra misstag och det verkliga livet är komplicerat. Vi insåg att vi måste ta hänsyn till båda faktorerna samtidigt: vilka människor som ignorerar varandra och vilka som är vänligare än andra.

Varför är min fiendes fiende min vän?

Forskarna studerade sociala nätverk för att bevisa teorin om kognitiv balans

Unsplash

Forskarna från Northwestern University använde data från olika källor, främst sociala närverk, för att hitta ett svar på frågan. Och de fann att de flesta av dessa sociala nätverk återspeglar den balans som Heider föreslog. I praktiken tenderar människor i sociala relationer att söka balans och följaktligen minska på polariseringen. Ur denna synvinkel översätts principen enligt vilken min fiendes fiende är min vän till nätverksbalans, det vill säga där negativa relationer balanseras av de positiva.

Naturligtvis skiljer sig den verkliga världen från de sociala nätverken på internet, men den statistiska modellen som utvecklats av Kovács och Hao visade att även riktiga nätverk tenderar att vara mer balanserade än förväntat. Enligt dessa två forskare är det möjligt att förstå dynamiken i mänskliga relationer i matematiska termer. Det finns dock fortfarande vissa tvivel om att detta kan hjälpa oss att minska polariseringen av idéer på sociala medier.

Advertisement