En solenergiteknik för att göra saltvatten drickbart har skapats: den är mer ekonomisk och hållbar

av Titti Carlberg

11 April 2024

En solenergiteknik för att göra saltvatten drickbart: den är mer ekonomisk och hållbar
Advertisement

En ny teknik kan lösa problemet med dricksvattenbrist i vissa delar på vår planet: här berättar vi vad det handlar om och hur det kan bli möjligt.

Advertisement

Mer dricksvatten med en ny solenergiteknik

Dricksvatten är en dyrbar vara, och i vissa länder är dess tillgång otillräcklig. Men om saltvatten kan omvandlas till rent, hälsosamt vatten skulle mycket av detta problem lösas. Hur? Forskare har lyckats utveckla en solenergiteknik som kan omvandla saltvatten under jord till drickbart, alltså rent och hälsosamt vatten.

Med denna nya metod skulle tillgången på rent vatten öka exceptionellt i de regioner runt om i världen där det finns ett stort behov av det. Och detta påverkar cirka 40% av befolkningen globalt. Det säger sig självt att sökandet efter nya lösningar för att skaffa dricksvatten är en prioritet och forskningen på Kings College i London har fokuserat sina ansträngningar i denna riktning, i samarbete med MIT och Helmhotz Institute for Renewable Energy System.

Advertisement

Tekniken som omvandlar saltvatten till dricksvatten anpassar sig efter solens skiftande ljus

Freepik

Denna metod tillåter ett sparande på upp till 20% jämfört med de redan befintliga och kan användas på landsbygden över hela vår planet. Wei He, ingenjörsprofessorn som ledde studien säger:

"Denna teknik kan utöka de vattenkällor som är tillgängliga för samhällen utöver de traditionella. Genom att tillhandahålla vatten från orörda salthaltiga källor kan den hjälpa till att bekämpa vattenbrist och oväntade nödsituationer när den konventionella vattenförsörjningen avbryts."

I praktiken använder denna teknik särskilda membran som kanaliserar saltjoner till ett flöde av saltlake, som sedan delas av vattnet och blir rent. Men inte bara det: författarna till studien tog också fram ett system för att reglera vattnets spänning och hastighet, vilket gör tekniken anpassningsbar till variationen av solljus utan att ändra den totala mängden dricksvatten som genereras. 

I Indien innehåller 60% av marken saltvatten. Baserat på informationen som samlats in från den indiska orten Chelleru, reproducerade forskarna samma förhållanden i en ort i New Mexico och omvandlade 10 kubikmeter saltvatten till dricksvatten: tillräckligt för 3000 människor på en dag.

Avsaltning av vatten även för jordbruk

Freepik

Tekniken fungerar oavsett väderförhållanden, det vill säga även under regniga eller molniga perioder. Dessutom är denna nya metod för avsaltning av vatten inte bara billigare än traditionella metoder utan också hållbar:

"Genom att helt eliminera behovet av ett nätsystem och minska beroendet av batteriteknik med 92% kan vårt system ge tillförlitlig tillgång till rent dricksvatten.".

Det rena dricksvattnet som erhålls skulle också kunna stödja jordbruk och bevattning: "Genom att ge jordbrukare ett hållbart sätt att producera färskvatten för bevattning till ett reducerat pris utan att kompromissa med dess volym, kan vi hjälpa dem att minska på kostnaderna, minska koldioxidutsläppen och säkra jordbruksproduktionen, och i slutändan föra dessa fördelar vidare till konsumenterna.".

Forskarnas nästa mål är utöka användningen av denna teknik till andra sektorer, såsom rening av avloppsvatten och att öka havets alkalinitet för att hjälpa det att absorbera koldioxid från atmosfären.

Advertisement