Varför "överges" kundvagnar på parkeringsplatsen? För vetenskapen finns det en anledning

av Titti Carlberg

20 Mars 2024

Varför "överges" kundvagnar på parkeringsplatsen? För vetenskapen finns det en anledning
Advertisement

Du kanske har märkt att kundvagnarna "överges" istället för att återlämnas på sin plats efter att köpen är avklarade. Det verkar som att det finns en anledning bakom detta, vilket vetenskapen förklarar för oss.

Advertisement

Varför ställer folk inte tillbaka kundvagnarna på dess plats?

Varför ställer folk inte tillbaka kundvagnarna på dess plats?

Pexels

När folk ska handla behöver de vagnen för att lägga mer eller mindre stora livsmedelsinköp i den. På stormarknadernas parkering finns det ett särskilt område tillägnat kundvagnarna, ordnade i rader från vilka man kan ta en och där de ska ställas tillbaka när shoppingen är klar. Detta är dock något som nästan inte alltid sker, det är inte ovanligt att man ser dem stå lite varstans över hela parkeringsplatsen.

Kort sagt, efter att ha handlat är det många som skjuter vagnen till bilen för att bekvämt lasta in varorna i den, men struntar sedan i att gå med vagnen till närmaste kundvagnsplats. Varför? Orsakerna kan vara olika och subjektiva: att inte ha viljan, av lathet, närvaron av små barn som hindrar operationen eller som man inte vill lämna utan tillsyn, det kanske regnar och man vill sätta sig i bilens skydd så snabbt som möjligt, och även den altruistiska tanken att lämna parkeringsplatsen tillgängligt för en annan kund. Men skulle du någonsin kunna föreställa dig att det finns en vetenskaplig orsak bakom detta beteende?

Advertisement

Övergivna kundvagnar: teorin om trasiga fönster

Just det: enligt en studie från 2008, finns det en exakt tes varför vissa människor struntar i att gå tillbaka med kundvagnen till dess plats och den kallas "trasigt fönsterteorin". Kees Keizer, Siegwart Lindenberg och Linda Steg förklarade: "Föreställ dig att området du bor i är täckt av graffiti, skräp och övergivna kundvagnar. Skulle denna verklighet få dig att skräpa ner mer?".

Enligt denna teori utlöser observationen av andra människors oordnade beteende en sorts imitation. "Detta kan leda till en försämring av stadsdelar och en försämring av livskvaliteten för dess invånare. Men är det verkligen sant att oordning sprider sig i stadsdelarna? Hittills har det inte funnits något starkt empiriskt stöd och det är inte klart vad som är stök och oordning eller vad som orsakar dess spridning" står det i studien. 
"Vi genererade hypoteser om spridningen av stöket och testade dem. Vi fann att när människor hävdar att andra har brutit mot en viss social norm eller legitim regel, är det mer sannolikt att de bryter mot andra normer eller regler, vilket orsakar en spridning av stöket".

Spridningen av oordning

Spridningen av oordning

Pexels

Därefter observerade forskarna människors beteende gentemot miljön omkring dem. För att bevisa teorin om trasiga fönster, delade de ut flygblad genom att placera dem på cyklar på två olika gator i staden. Det fanns skyltar på gatorna i fråga som förbjöd klotter, men den ena var täckt av klotter på väggarna så den regeln ignorerades. På just den gatan kastade 69% av människorna flygbladen på marken eller flyttade dem till en annan cykel. På gatan utan graffiti hade dock endast 33% detta beteende.

Detta tyder på att individer har en hög tendens att bete sig som de runtomkring dem, enligt studien, även om de som föregick dem inte var fysiskt närvarande, utan bara hade lämnat bevis på sitt nedskräpande. Denna teori skulle därför kunna förklara det upprepande övergivandet av kundvagnar: om många människor på samma stormarknad eller köpcentrum inte går tillbaka med vagnen till dess plats, kan de andra känna sig tvungna att göra detsamma. För att främja ordning och medborgerlig känsla bör därför alla göra sitt och anstränga sig för att respektera reglerna, både för sig själva och andra, och bryta potentiella kedjereaktioner.

Advertisement