Sanningen om ett 280 miljoner år gammalt fossil som var välbevarat, kanske lite för välbevarat, har upptäckts

av Titti Carlberg

18 Februari 2024

Sanningen om ett 280 miljoner år gammalt fossil som var välbevarat, kanske lite för välbevarat, har upptäckts
Advertisement

Att hitta välbevarade fossil är inte så lätt som vissa kanske tror, kanske efter att de har sett en film eller en dokumentär. Fossilisering är en process som påverkar endast få exemplar och sker endast under vissa förhållanden. Därför är hela forskarsamhällets förvåning över upptäckten av Tridentinosaurus antiquus, år 1931, en alltför välbevarad fossil, förståelig. Först nu har ett team forskare avslöjat sanningen bakom detta mysterium.

Advertisement

Är Tridentinosaurus antiquus fossil verklig eller inte?

Är Tridentinosaurus antiquus fossil verklig eller inte?

ZIXIAO YANG/UNIVERSITY COLLEGE CORK/PA

Tridentinosaurus antiquus upptäcktes i Italien 1931, och den har fascinerat generationer av paleontologer sedan dess av väldigt goda skäl. Faktum är att det är fossilet av en art som levde för 280 miljoner år sedan, till och med före dinosaurierna, och som representerar ett väldigt gammalt exempel av en ödla. Det verkar dessutom som om vissa mjuka vävnader ochså har fossiliserats: en mer unik än sällsynt händelse. Ändå har ny forskning visat det otänkbara: den förhistoriska reptilens skinn, så välbevarad under miljontals år, är svart färg.

Teamet som leddes av Valentina Rossi, från Cork College University, undersökte fossilet med hjälp av banbrytande tekniker. Upptäckten av ett lager färg på fossilet ifrågasatte allt som tidigare känts till om arten. Inte bara den visuella aspekten, utan också dess taxonomiska klassificering.

Advertisement

Upptäckten av ett bedrägeri som har varat i nästan ett sekel

Upptäckten av ett bedrägeri som har varat i nästan ett sekel

VALENTINA ROSSI/UNIVERSITY COLLEGE CORK

Istället för att upptäcka ett mysterium avslöjade teamet ett verkligt bedrägeri. Faktum är att paleontologer i flera år har försökt förklara hur de mjuka vävnaderna i Tridentinosaurus antiquus bevarades så väl. Som vi sa i föregående stycke, försämras de ofta redan innan fossileringsprocesser kan fånga deras avtryck.

Inför det oförklarliga beslutade Valentina Rossi och hennes team att analysera fossilet på ett adekvat sätt. En första UV-skanning avslöjade att reptilens "förkolnade skinn" faktiskt var ett yttre hölje, en vanlig praxis i det förflutna för att bevara ömtåliga strukturer. Dessutom gjorde användningen av svepelektronmikroskopi och energidispersiv spektroskopi det möjligt att identifiera föreningen av ett svart benpigment som är vanligt i historiska målningar. När mysteriet har lösts, vad finns kvar av Tridentinosaurus antiquus?

Framtiden för Tridentinosaurus antiquus

Framtiden för Tridentinosaurus antiquus

VALENTINA ROSSI/UNIVERSITY COLLEGE CORK

Uppenbarelsen om fossilet som går tillbaka till Perm kräver ytterligare en serie studier som kommer att tjäna till att bättre förstå resterna av Tridentinosaurus antiquus. Uppgiften kommer inte att bli lätt, eftersom det är ett förändrat exemplar vilket inte är möjligt att studera med traditionella tekniker. Ur denna synvinkel understryker dock forskningen som publicerats i Palaeontology vikten av tekniska framsteg i studier av förhistoriskt liv. För att avslöja bedrägeriet använde Valentina Rossis team tekniker som helt enkelt var otänkbara fram till för några år sedan.

Trots besvikelsen över upptäckten av en fossilförfalskning är det därför möjligt att dra något från historien om Tridentinosaurus antiquus. Om innovativa teknologier blir normen inom förhistorisk forskning kanske det samtidigt är dags att överge ytliga analyser av fossila lämningar. De gör ingen nytta för någon, och de bromsar en förståelse som ändå kommer att komma, förr eller senare.

Advertisement