Korallreven är mycket större än vi tror: det avslöjas av satellitbilder

av Titti Carlberg

19 Februari 2024

Korallreven är mycket större än vi tror: det avslöjas av satellitbilder
Advertisement

Vi känner alla till korallrev, ett ekosystem som är både underbart och allt mer utsatt.
En nyligen utförd studie publicerad i tidskriften Cell Reports Sustainability kan ha upptäckt att korallreven är mycket större än vi trodde. Låt oss se vad som har upptäckts.

Ett outforskat område bortom korallrevet

Ett outforskat område bortom korallrevet

Nickj/Wikimedia Commons - GFDL Version 1.2

Korallreven representerar ett av de viktigaste ekosystemen för livet på Jorden: faktum är att de innehåller bara en fjärdedel av marint liv. Dessutom bidrar de till välbefinnande för för en miljard människor runt om i världen. Med hjälp av avancerade satellitbilder, ett samarbete med ett globalt nätverk av experter och maskininlärning har forskare från University of Queensland funnit att korallreven är 25% större än förväntad.

För att ge några siffror har det australiensiska teamet identifierat över 60 tusen kvadratkilometer av korallrev. Det handlar om en ökning som bringar hela Jordens grunda yta till nästan 350 tusenkvadratkilometer. För att tydliggöra pratar vi om en yta som liknar den i Tyskland, men rik på liv och idag alltmer i riskzonen.

Advertisement

Upptäckten av "nya" korallrev

Upptäckten av "nya" korallrev

ESA

Som vi sa i föregående stycke är möjligheten att identifiera och kartlägga "nya" korallrev resultatet av ett gemensamt engagemang. Utan samarbetet med forskare från olika universitet och hjälp från maskininlärning skulle det ha varit svårt att nå detta resultat. Nutidens högupplösta satellitbilder kan framför allt hjälpa oss att "upptäcka" korallrev på upp till 30 meters djup. Och de representerar dessutom det perfekta exemplet på hur avancerad teknik kan användas för mänsklighetens bästa.

Forskare från University of Queensland kombinerade satellitbilder med direkta observationer och data som samlats in av andra organisationer. Resultatet är den mest kompletta kartan över korallrev som finns i dag med tanke på sammansättningen. Dessutom, tack vare detta enorma arbete med datainsamling och bearbetning, har teamet också identifierat 80 tusen kvadratkilometer korallbotten som kännetecknas av sten och inte sand.

Hur mår korallreven idag?

Hur mår korallreven idag?

Wikimedia Commons - Public Domain

Den senaste upptäckten av korallrev är en del av en trend som strävar efter att bättre förstå detta ekosystem som är så viktigt för livet på Jorden, men i en så stor riskzon. Det är lätt att idag säga att revet är hotat av klimatförändringar, vilket är sant, men det skulle samtidigt innebära att man minimerar människans roll i denna process. Stigande vattentemperaturer och havsförsurning orsakar alltmer stress för koraller, vilket äventyrar vårt ekosystemsöverlevnad.

Å ena sidan tillåter därför upptäckten att korallreven är mycket större oss att ta ett viktigt steg i deras förståelse och skydd. Å andra sidan påminner det oss dock om hur viktigt det är att agera för att skydda korallreven från den påverkan som mänskliga aktiviteter har på den miljö vi lever i. Av denna anledning är det viktigt att stödja bevarandeinsatser för ett ekosystem som är rikt och vidsträckt som korallrevens. Oavsett hur omfattande den är.

Advertisement