Så mycket fysisk aktivitet utför man med en elcykel, enligt vetenskapen

av Titti Carlberg

15 Januari 2024

Så mycket fysisk aktivitet utför man med en elcykel, enligt vetenskapen
Advertisement

De senaste åren har sett en aldrig tidigare skådad spridning av alternativ mobilitet. För de som idag vill förflytta sig på ett hållbart sätt utan att ta bilen finns det många olika lösningar, och bland dem sticker elcykeln ut. Det är ett ekologiskt transportmedel, men hur mycket bidrar det till behovet av fysisk aktivitet? Denna fråga besvaras i en nyligen utförd studie, med några bekräftelser och några överraskningar.

Traditionell eller elektrisk cykel: vilken är bäst för fysisk aktivitet?

Traditionell eller elektrisk cykel: vilken är bäst för fysisk aktivitet?

Pexels

I en absolut mening skulle ett svar på frågan i rubriken vara omedelbar: det finns ingen jämförelse mellan en traditionell cykel och en elcykelI studien försökte dock forskare från Hannover Medical School förstå vilken, mellan traditionella cyklister och de som föredrar ett elfordon, som uppfyller Världshälsoorganisationens rekommendtioner om fysisk aktivitet.

Ur denna synvinkel finns det inga stora överraskningar: den traditionella cykeln tillåter 35% av cyklisterna att nå 150 minuters måttlig aktivitet på en vecka. När det gäller elcykeln har vi dock fastnat på 22,4%. Ett liknande resultat hittades också angående hur många gånger cyklister använder fordonet för att förflytta sig: även här vinner traditionella cyklister.

Advertisement

Att välja en elcykel innebär mindre fysisk aktivitet

Att välja en elcykel innebär mindre fysisk aktivitet

Pexels

Än så länge kan vi säga att det inte finns några större överraskningar. I genomsnitt når de som väljer en traditionell cykel WHO:s mål för fysisk aktivitet fler gånger än de som väljer en elcykel. Forskarna ville dock utvärdera effekten av fysisk aktivitet på en elcykel. Och för att göra detta studerade de data från över 1000 personer som använder elcykel och över 600 personer som cyklar på den klassiska.

Enligt resultaten tenderar de som cyklar på en elektrisk cykel göra färre förflyttningar och mindre fysisk aktivitet än de som använder en traditionell. Trots detta, eller kanske just därför, är elcykeln perfekt för att öka graden av rörlighet hos äldre människor, överviktiga eller fysiskt begränsade. Att välja en elcykel för att man tror att man utför mer fysisk aktivitet är dock inte ett effektivt val. Samtidigt har man funnit en större olycksrisk för dem som väljer detta transportmedel.

Ett alternativ till rörlighet: gå uppför trappor

Ett alternativ till rörlighet: gå uppför trappor

Pexels

Den som har en elcykel i sin ägo, men vill ha ett alternativt sätt att kombinera fysisk aktivitet och hjärthälsa kan alltid ta trappan. Det låter som ett banalt förslag, men det är det bara till en viss punkt. Faktum är att Tulane University of Louisiana hanterade denna fråga med ett oväntat resultat. Enligt forskare kan det att gå uppför minst 5 trappor om dagen minska risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar med 20%. Kort sagt inte ett komplett alternativ, men ett bra palliativ mot bristen av fysisk aktivitet på grund av användningen av en elcykel.

Att använda en elbike är utan tvekan ett sätt att minska på bilrörligheten och för att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Ändå krävs det att man hittar en kompromiss med fysisk aktivitet, vilket också tjänar organismens välbefinnande. Att gå uppför trappor kanske inte är ett så attraktivt alternativ, men det kan vara ett första steg mot att förbättra din hälsa. Ett steg i taget.

Advertisement