Upplever barn mer stress på förskolan än vad de gör i hemmet? En forskning svara på frågan

av Titti Carlberg

01 Januari 2024

Upplever barn mer stress på förskolan än vad de gör i hemmet? En forskning svara på frågan
Advertisement

Stress är en känsla som vi alla upplever, ofta flera gånger om dagen. Det är en reaktion i kroppen på svåra eller jobbiga händelser under vardagen. För vuxna människor är stress på sätt och vis "givet", men hur är det med små barn? Med andra ord: om barn kan känna stress, vilka är då de faktorer som framkallar känslan? Ett team av finska forskare har försökt att svara på frågan: låt oss se vad de kom fram till.

Stressnivåer hos barn: forskning i förskolor

Stressnivåer hos barn: forskning i förskolor

Pexels

Att man kan uppleva stress i en ny situation är verkligen ingen nyhet. Jämförelsen med förskolan verkar därför åtminstone självklar, en ny plats som ett barn aldrig tidigare sett där det plötsligt ska tillbringa mycket tid. Detta leder ofta till stress för barnet. Finska forskare från universitetet i Åbo ville jämföra kortisolnivåerna hos barn som går på förskolan mot de barn som stannar hemma.

Under forskningen involverade de fler än 200 stycken tvååringar och tog salivprover, med oväntade resultat. De barn som stannade hemma hade högre kortisolnivåer än barnen som tillbrongade dagarna på förskolan. Enligt studien fann man dock inte samma skillnad hos barn på 3 och ett halvt år och femåringar.

Advertisement

Hur förstår man om ett barn upplever känslan av stress?

Hur förstår man om ett barn upplever känslan av stress?

Pexels

För att förstå om ett barn upplever stress och om det finns några skillnader mellan förskola och hemmiljö, agerade forskarna noggrant. Som vi nämnde började de med att ta salivprover på 200 barn flera gånger om dagen under två dagar. På så sätt kunde de ta hänsyn till variationerna i kortisolnivån under dagtid. Vidare delade de ut frågeformulär till föräldrarna och förskolepersonalen för att integrera insamlande data med en bredare förståelse för sammanhanget.

Genom att kombinera objektiv data kunde forskarna analysera olika variabler och tolka resultaten. Målet var att identifiera eventuella samband mellan rutin, hemmiljö och stressnivåer. Samtidigt övervakade de kortisolnivåförändringar under en dag för att förstå hur barnen reagerar på olika stressiga situationer

Varför upplever barn mer stress i sitt hem än på förskolan?

Varför upplever barn mer stress i sitt hem än på förskolan?

Pexels

I slutändan, när det väl hade konstaterats att barn upplever stress, är det just denna fråga som återstår. Varför känner sig barn mer stressade hemma än på förskolan? Eller snarare, varför är kortisolnivåerna högre i den första och lägre i den andra? Det är inte lätt att hitta ett svar på den frågan, och inom vetenskapen innebär en korrelation inte automatiskt ett orsakssamband.

Enligt forskaren Katja Tervahartiala, som deltog i studien, kan dagliga rutiner spela en stor roll. På förskolan råder regelbunden rutin för att sova, vakna och äta, till skillnad från barnen som tillbringar dagarna i sitt hem. Men även andra variabler måste beaktas, såsom föräldrarnas utbildningsnivå, förekomsten av depressiva symptom och kvaliteten på det finska skolsystemet.

Kort sagt, forskarna gjorde det väldigt bra att utöka sin undersökning till sammanhanget, men ytterligare data kommer förmodligen att behövas för att komma fram till ett definitivt svar. Vi kan dock vara säkra på en sak: stressnivåer hos barn uppstår inte från ingenstans, men det första steget för att förstå stress och följaktligen lösa det är att undersöka kontinuerligt sammanhanget och barnets personlighet.

Advertisement