Ögonkontakt med andra är mer sällsynt än vi tror: det hävdar en forskning

av Titti Carlberg

29 November 2023

Ögonkontakt med andra är mer sällsynt än vi tror: det hävdar en forskning
Advertisement

Ögonkontakt när man pratar med någon går utöver enbart kommunikation och är tvärtom en kraftfull social beteendesignal. Detta framhölls av en nyligen genomförd studie gjord av kanadensiska forskare, vilka kom fram till en överraskande slutsats.

Att se andra i ögonen när man pratar med dem är mer sällsynt än vi trodde, men det tjänar till att "förutsäga" efterföljande socialt beteende.
Låt oss se varför.

Advertisement

Dynamiken i ögonkontakt i sociala interaktioner: studien

Dynamiken i ögonkontakt i sociala interaktioner: studien

Freepik

Studien utförd av Florence Mayrand och hennes team delades upp i två faser, båda med syfte att analysera dynamiken i ögonkontakt vid sociala interaktioner. Den första delen involverade par som var främmande för varandra i konversationer ansikte mot ansikte, i ett sammanhang som påminner om verkliga situationer.

Försökspersonerna bar varsitt par eyetrack-glasögon, medan en framåtvänd kamera registrerade dera synfält. På detta sätt kunde forskarna observera när blicken var riktad mot munnen eller ögonen på samtalspartnern, för att verifiera komplexiteten i de visuella mönstren.

Den andra delen av experimentet fokuserade på reaktionerna av ögonkontakt mellan paren av främlingar. I det här fallet ville forskarna analysera bilder av samtalspartnerns ansikte som tittade mot olika riktningar, för att studera försökspersonernas reaktioner. Metodiken gjorde det möjligt för oss att mer djupgående utvärdera ögonkontaktens natur i social dynamik.

Advertisement

Ögonkontakt är mer sällsynt än vi trodde: resultaten

Ögonkontakt är mer sällsynt än vi trodde: resultaten

Freepik

Studiens resultat avslöjade en överraskande diskrepans med vanliga förväntningar om vikten av ögonkontakt. I praktiken var direkt ögonkontakt mycket sällsyntare under sociala interaktioner: deltagarna flyttade blicken ofta eller fokuserade den oftare på samtalspartnerns mun än ögon. För att ge några siffror, endast 3,5% av tiden hade de två försökspersonerna blickarna riktade mot varandra, en väldigt låg andel jämfört med förväntningarna. 
Mayrand säger:

Vi fann att deltagarna bara spenderade cirka 12% av sin samtalstid i interaktivt blickläge, vilket innebär att de tittade på varandras ansikten under endast 12% av interaktionens varaktighet.

Men forskare har lyft fram hur direkt ögonkontakt, även om den är sällsynt, kan "förutsäga" efterföljande socialt beteende. Faktum är att när paren såg varandra in i ögonen under den första fasen av experimentet var det mer troligt att en av deltagarna skulle följa den andras blick i experimentets nästa fas. Direkt ögonkontakt är sällsynt, men har en betydande inverkan på den efterföljande sociala dynamiken.

Ögonens universella språk: varför direkt ögonkontakt är viktig

Ögonens universella språk: varför direkt ögonkontakt är viktig

Freepik

Som vi har sett i de föregående styckena har ögonkontakt en roll i mänsklig interaktion som går utöver verbal kommunikation. Tiden som ägnas åt att se varandra i ögonen framstår som en avgörande indkator för social interaktion i sin helhet. I detta avseende är en studie från år 2018 publicerad i Frontiers in Psychology särskilt intressant. Enligt forskare har ögonkontakt positiva effekter på observatörernas affektiva reaktioner, och är därför en viktig regulator av emotionell dynamik.

I praktiken går ögonkontakt bortom ord och kan framkalla automatiska affektiva reaktioner i interaktioner med en annan person. En grundläggande del i vår sociala arsenal, ögonkontakt bidrar till vår förmåga att kommunicera även när det händer mer sällan än vi tror.

Advertisement