Till och med att sova är bättre än att vara stillasittande: en ny studie visar hur det är dåligt för vår hälsa att vara stillasittande

av Titti Carlberg

17 November 2023

Till och med att sova är bättre än att vara stillasittande: en ny studie visar hur det är dåligt för vår hälsa att vara stillasittande
Advertisement

Att sitta för länge är känt för att få långsiktiga återverkningar på hälsan, och en ny studie kastar ännu ett oroande ljus över denna vana. Låt oss se vilken?

Advertisement

En internationell studie har visat att stillasittande är mer skadligt för hjärtat än att sova

En internationell studie har visat att stillasittande är mer skadligt för hjärtat än att sova

Pexels

Att sitta för länge under dagen är inte bra för hälsan på grund av en hel rad anledningar, allt från ryggraden till musklerna och det kardiovaskulära systemet. De negativa effekterna av en alltför stillasittande livsstil är välkända - eller åtminstone borde de vara det - och en ny studie har kommit till ännu en oroande slutsats: tydligen är det mindre skadligt att ligga och sova och stå utan att röra på sig än vad det är att sitta still. Naturligtvis vet de som arbetar på kontor att det är praktiskt taget omöjligt att undvika stolen under de åtta timmar som det dagliga skiftet kräver, även om vissa företag har anammat lösningar som regelbundna korta promenader och kaffepauser för att bryta sittperioden.

Därför, om många människor tillbringar större delen av sin dag sittandes i en stol, har studien, utförd av ett team internationella forskare från University of London, England och University of Sidney, Australien, avslöjat farorna med denna praxis för hjärthälsan.

Analysen innebar att observera de positioner och rörelser som individer intar under dagen, klassificera dem utifrån hur positiva de är för hjärtmuskeln. Gissa vilken nivå sittande hamnade på?

Advertisement

Att sitta flera timmar under dagen är dåligt för hjärtat: vad ska man göra?

Att sitta flera timmar under dagen är dåligt för hjärtat: vad ska man göra?

Pexels

Exakt: vad vi än gör under dagen, och även på natten, är mer hälsosamt än att tillbringa flera timmar stillasittande. Enligt forskare är det inte obligatoriskt att byta ut kontorsarbetsstolen mot en vilstol, också för hur skulle man kunna jobba i en sådan? De stöder snarare idén om att varva och modifiera denna typ av dagligt liv med hjärthälsosamma aktiviteter. Jo Blodgett, epidemiolog vid University College of London och huvudförfattare till studien, förklarar: 

"Det viktigaste resultatet av vår forskning är att även om små förändringar i hur man rör på sig kan ha en positiv effekt på hjärthälsan, så är intensiteten av rörelsen viktig."

På första plats i de åtgärder som kan skydda oss från att sitta för länge, sätter Blodgett "måttlig till kraftig aktivitet, som kan vara en löprunda, en rask promenad eller att gå i trappor, praktiskt taget alla aktiviteter som ökar hjärtfrekvensen och gör andningen snabbare, till och med i bara en minut eller två.".

Hjärt och kärlproblem har en hög förekomst och hos personer och även utan något specifikt anlag kan dessa påverkas avsevärt av livsstilen och av dagens samhälle. En obalanserad eller bristfällig kost, skadliga vanor som rökning och alkoholkonsumtion och bristande fysisk aktivitet är extremt viktigta riskfaktorer, vilket kan ha en väldigt negativ inverkan på hjärthälsan.

Att sitta still många timmar är inte bara skadligt för hjärtat

Att sitta still många timmar är inte bara skadligt för hjärtat

Alan Clark/Flickr- CC BY-ND 2.0

För att nå dessa slutsatser korsrefererade forskarna data som erhållits från sex olika studier utförda på över 15.000 deltagande försökspersoner, från fem olika länder. De undersökte hur vissa mänskliga beteenden, inklusive sömn, stående, måttlig eller kraftig träning och stillasittande påverkar hjärtats hälsa. Att bibehålla en sittande ställning under större delen av dagen är officiellt det mest skadliga, inte bara för hjärtat, utan också för kolesterol, midjemått, kroppsmassaindex och glykerat hemoglobin, involverat i diabetes typ 2. 

Med hjälp av en tracker-teknik kunde aktiviteten hos de inblandade personerna och deras hjärthälsa mätas en vanlig dag. De som utförde mer dynamiska aktiviteter, men också bara stod stilla eller sov, rapporterade en större hjärtnytta jämfört med de som satt still under en längre tid.

Utöver detta finns det dock goda nyheter: att övervinna detta problem kräver ingen speciell ansträngning, som vi har sett. Varje viss tid som tillbringas sittande kan varvas med en halvtimmes rask promenad eller en lätt joggingtur, som en del av studiedeltagarna gjorde, och rapporterade en minskning av både kroppsmassaindex och blodsockernivåer. Detta kan därför räcka för att märka en förbättring och begränsa kontorsarbetesskador.

Även kvalitetssömn är viktigt för hjärthälsan, och att ta en "tupplur" mellan stolsessionerna kan till och med ha små positiva effekter på det bra kolesterolet. Teamet uppskattade att vi i genomsnitt tillbringar cirka 9,5 timmars sittande varje dag. "När deltagarna alternerade bara fem minuter av måttlig till kraftig aktivitet, såg vi en påtaglig positiv inverkan på deras hjärthälsa.".

Forskarnas förhoppning är att dessa resultat kan vara användbara för att förändra människors dagliga beteende till förmån för sitt hjärta: det räcker med lite ansträngning varje dag för att bevara sin hjärthälsa. Hur länge sitter du under en dag?

 

Advertisement