En 1300 år gammal tatuering med skriften "Kristus" hittad i Nubien: den extraordinära upptäckten

av Titti Carlberg

30 Oktober 2023

En 1300 år gammal tatuering med skriften "Kristus" hittad i Nubien: den extraordinära upptäckten
Advertisement

Några kilometer från staden Karima, i norra Sudan, finns Ghazali-klostret, en av de bäst bevarade arkeologiska platserna i Bayudaöknen. Sedan 2012 har en grupp forskare från Polish Center of Mediterranean Archaeology undersökt de kristna spåren av det nubiska klostret. Och de gjorde nyligen en extraordinär upptäckt: en sällsynt tatuering som hänvisar till Jesu Kristus på en av kropparna i graven.
Låt oss se vad detta betyder för arkeologisk forskning och varför det är viktigt!

Advertisement

Nubien och kristendomen: en lång historia

Nubien och kristendomen: en lång historia

Scan by New York Public Library/Wikimedia Commons - Public Domain

Nubien är en historisk region som sträcker sig över norra Sudan och södra Egypten. Det pratas mycket om Nubien för dess förbindelser med det antika Egypten, och även för dess förbindelser med Romariket. Men många vet inte att regionen också kan skryta med en väldigt lång historia av kristen närvaro, som går tillbaka till det första århundradet.

Under den klassiska eran och under senantiken hade Nubien dessutom ett strategiskt geografiskt läge för handelsvägar mellan Medelhavet och Levanten.

Det var just den kristna närvaron som ledde till grundandet av Ghazali-klostret i slutet av VIII-talet, för cirka 1300 år sedan. Inne i klostret har en av de mest extraordinära arkeologiska upptäckterna för regionen gjorts, en tatuering med ett kristet motiv. Vanligtvis är tatueringar i Nubien begränsade till konstverk som föreställer kvinnor, och fysiska bevis är sällsynta på grund av nedbrytningen av mänsklig hud. Om vi till detta lägger till den extrema sällsyntheten att hitta tatueringar från den kristna eran kan vi bättre förstå hur viktig arkeologernas upptäckt är.

Advertisement

Upptäckten av tatueringen med symbolen för Jesus Kristus

Upptäckten av tatueringen med symbolen för Jesus Kristus

Polish Center of Mediterranean Archaeology

Forskningens undersökningar, ledda av Artur Obluski, involverade Ghazali-klostret och de fyra begravningsplatserna på dess gård. Inuti dem hittades hundratals gravar, varav några var utomordentligt välbevarade. Syftet med forskningen var att analysera de mänskliga kvarlevorna för att upptäcka information om deras ursprung och befolkningens livsstil.
Livsstilen påminner om människor som praktiserade ortodox kristendom, fram till VIII-talet, därefter koptisk kristendom, från VIII-talet och framåt.

Efter att ha dokumenterat de sista fynden med fotografier analyserades dessa i PCMA bioarkeologiska laboratoriet. Och här identifierades Kari Guilbault en tatuering på högra foten på en person som låg begravd i Ghazali. 

Som vi redan nämnt är upptäckten av en tatuering på en kropp från för 1300 år sedan något sensationellt. Dessutom har analyser bekräftat att det är en kristen tatuering som refererar till Jesus Kristus.

Betydelsen av den 1300 år gamla tatueringen som upptäcktes i Nubien

Betydelsen av den 1300 år gamla tatueringen som upptäcktes i Nubien

Polish Center of Mediterranean Archaeology

Till en början hade forskaren förståeliga tvivel om fyndets karaktär. Det handlar om en tatuering som är 1300 år gammal, vilket innebar att identifieringsprocessen inte var enkel, men tack vare användningen av full spekrum- fotografering gav tvivlet snabbt vika för rimlig säkerhet. Denna upptäckt bekräftar inte bara bruket av taturingar i medeltida Nubien, utan det bekräftar också att tatueringar var en del av det kristna livet på den tiden.
Men vad betyder denna tatuering?

Tack vare Guilbaults analyser är det möjligt att känna igen Christogrammet på foten, en av de äldsta kristna symbolerna vi känner till. 

Det är i grunden en symbol som erhålls genom att korsa de två bokstäverna Chi och Rho, vilket är förkortningen av namnet Kristus, eller Xplotóc på grekiska. Men inte nog med det, som sed var under de första århundradena av kristendomen, lades ofta de två bokstäverna Alfa och Omega till bredvid Christogrammet, med hänvisning till Johannes Apokalyps. Dessa två bokstäver kan också ses i den 1300 år gamla tatueringen som hittades i Ghazali-klostret.

Tatueringen bevisar därför att den begravda mannen var kristen, men hans kvarlevor hittades inte på begravningsplatsen som var reserverad för munkar. Han var med all sannolikhet en kristen som levde mellan 667 och 774 i en helt kristen region.

Och med efterföljande undersökningar kan upptäckten kasta ljus över historien om denna afrikanska region, såväl som dess relationer med resten av den kristna världen.

Advertisement