Valar som strandar sig: allt vi vet om varför de gör det

av Titti Carlberg

04 Oktober 2023

Valar som strandar sig: allt vi vet om varför de gör det
Advertisement

Fenomenet kopplat till strandning av valar och dess arter är allt vanligare och oroande. Att förstå orsakerna till att detta händer kan ge oss värdefull information för att förstå hur mycket ansvar människan har och vad vi kan göra för att undvika det
I den här artikeln ska vi försöka belysa dessa aspekter genom att ta oss in i valarnas värld och varför många av dem hittas på stranden.  

Advertisement

Vilka är valar, dessa mäktiga marina däggdjur?

Vilka är valar, dessa mäktiga marina däggdjur?

Pixabay

Valar är enorma marina däggdjur som vi alla känner till och som kan skapa rädsla på grund av sin storlek, vilken verkligen är majestätisk. Faktum är att de är bland de största djuren på jorden och vissa arter kan bli trettio meter långa och väga tvåhundra ton. De rör sig och flyttar sig vigt i havet tack vare sin robuta men finförlemmade storlek och de tonade men kraftfulla fenorna. Men den som imponerar mest på oss är den som medverkar i många biofilmer.

De älskar att leva och simma i grupper, de förflyttar sig långa sträckor, korsar det djupa havet och kommunicerar med varandra genom ljud och artikulerade toner. Deras närvaro i havets ekosystem är av vital betydelse för balansen i havsbotten. Men denna art har drabbats av många hot och anses nu vara ett djur som behöver skyddas. 

Men vilka är anledningarna till att det uppstår och hur stor skuld till detta har människan?

Advertisement

Strandade valar: vilka är orsakerna?

Strandade valar: vilka är orsakerna?

Bahnfrend/Wikimedia commons

Det verkar inte finnas en specifik orsak och strandning av valar är heller inte kopplad till ett specifikt geografiskt område eller en specifik art. Vid Reddington Beach i Florida, år 2019, registrerades en grupp kortfenade grindvalar på stranden, och samma sak inträffade i västra Australien med cirka 100 exemplar.
De verkliga orakerna är ännu inte helt klarlagda, det finns många olika och kan involvera människoverkan. På ett år registreras upp till tvåtusen strandningar av delfiner och valar, och överlevnadsprocenten för dessa däggdjur är väldigt låg. Cetacean Strandings Investigation Program (CSIP) från Zooligical Society of London har dokumenterat över 12.000 av alla olika arter strandade sedan 1990.

Fenomenet utgör dock en allvarlig risk för dessa strandade valar, stranden representerar inte deras naturliga levnadsmiljö och temperaturen är inte lämplig för dem Så varför finner vi dem på stranden?

Anledningar till strandning av valar

Anledningar till strandning av valar

Chagai/Wikipedia commons

När det handlar om en enskild val beror orsaken ofta på en skada, sjukdom eller ålderdom, även om atmosfäriska ämnen, dåligt väder och mänskliga misstag som jakt nära kusten och oförutsedda händelser under navigering av fartyg sammnfaller med valar inte kan uteslutas, särskilt i Nordatlanten. Vissa valar är mer utsatta för strandningA än andra: de vanligaste är tandvalar när det gäller detta fenomen. Denna kategori omfattar tumlare, delfiner och i allmänhet valar med tänder. Eftersom dessa är mycket sociala djur kan det uppstå en situation där en enskild är i svårigheter och gruppen följer honom till stranden för att vara till hjälp.

En annan sak gäller späckhuggare, som skulle kunna besluta sig för att frivilligt stranda sig för att attackera sälar vid kusten och sedan återvända ut på det öppna havet med hjälp av strömmen, vilket ofta händer i Argentina. Enligt experter kan undervattensljud och ekolodssignaler som genereras av människor påverka strandningsfenomenet, vilket också äventyrar kommunikationen mellan exemplaren. Ekolod som används för att spåra ubåtar kan vara skadlig för valar, som styr mot stranden för att söka en fristad. Dessutom kan vissa försöka ta sig snabbt upp på land på grund av rädsla, vilket resulterar i dekompressionsskador från gasbubblor.

Ansvaret är även vårt

Ansvaret är även vårt

nrrrrb/Reddit

I slutändan deltar människan aktivt och negativt i detta skadliga fenomen för valar. Överdrivet och oansvarligt fiske, navigeringsfel och marina bullerföroreningar är inte de enda orsakerna, men de har en betydande inverkan på strandningar. Kevin Robinson, chef för Cetacean Research & Rescue Unit, en välgörenhetsorganisation för marint bevarande som grundades i Skottland, har sagt: "Det finns förmodligen lika många anledningar till att valar och delfiner strandar som det finns strandningar."

Naturliga orsaker inkluderar tidvattenförändringar, under vilka valarna kanske inte märker att vattnet drar sig tillbaka och blir grundare på ett par minuter, och de kanske inte hinner återvända till havsdjupet.
Men låt oss gå tillbaka till människans ansvar: en annan orsak kopplad till föroreningar med giftiga ämnen som används i den moderna världen, som hamnar i haven och äventyrar hälsan för valar, sjuka eller desorienterade som låter sig spolas iland.

Vad som händer efter en valstrandning och vad du bör göra om du ser en

Vad som händer efter en valstrandning och vad du bör göra om du ser en

rawpixel

Som vi redan nämnt är bandet mellan valar väldigt starkt och om en medlem av gruppen simmar mot land kommer de andra inte tveka att följa honom. Detta utgör ett problem för räddningspersonalen som jobbar med att rädda de strandade exemplaren, som kan vara från två till hundra. När valarna väl har strandat börjar en riktig kapplöpning mot tiden: deras gigantiska vikt kan riskera att krossa dem när de väl är uppe på torra land, det sker en ansamling av gifter orsakad av minskad cirkulation, med risk för förgiftning. Dessutom kan deras kroppsfett, utanför vattnet, överhettas. Valar andas luft men kan inte överleva en längre tid utanför vattnet.

Vad ska man göra om man ser en strandad val, eller något annat marint djur i nöd på sranden? Först och främst bör du inte försöka flytta det själv: att göra det kan innebära att du skadar dess fenor och exemplaret kan också behöva veterinärbehandling innan det återvänder till havet. Kontakta kustbevakningen eller en marin välgörenhetsorganisation för att få instruktioner om de första manövrar som ska genomföras, i väntan på frivilliga eller sakkunniga veterinärer. Håll valen blöt, men se till att inget vatten kommer in i dess blåshål och försök skugga den från solen.

Även om överlevnadsprocenten, som vi redan nämnt, är låg, kan exemplaret återfå sin styrka och återvända till sin grupp, till havsdjupet som det tillhör. 

Advertisement