Är det säkert att dricka regnvatten? Svaret på frågan som vi alla har ställt oss

av Titti Carlberg

30 September 2023

Är det säkert att dricka regnvatten? Svaret på frågan som vi alla har ställt oss
Advertisement

Sedan urminnes tider har regn använts som en resurs. Förutom att det var ett naturligt och därför säsongsbetonat bevattningssystem samlades det också in för att återanvändas vid behov. De traditionella grekiska, romerska och etruskiska "domus" var i själva verket utrustade med ett rum kallat "impluvium" där vattnet transporterades till stora kar innan det överfördes till speciella tankar för filtrering.

Men är det farligt att dricka regnvatten? Låt oss ta reda på det.

Svaret på klimatförändringarna

Svaret på klimatförändringarna

pixabay

Klimatförändringarna håller på att vänja oss vid ganska ovanliga beteenden, oförutsägbara och ofta extrema väderförhållande. Faktum är att årstiderna kan alternera med väldigt olika temperaturer och väderförhållanden. Det händer allt för ofta i olika delar av världen att regnet dröjer i flera veckor, eller till och med månader, vilket gör att jorden och grödorna torkar ut. Samtidigt som det i andra delar av världen uppstår våldsamma stormar och tornados som orsakar översvämningar och andra katastrofer, för att inte tala om att den globala uppvärmningen leder till smältning av glaciärer och stigande hav.

Dricksvattenreserverna blir alltmer uttömda. Men utan att ifrågasätta sådana planetariska frågor, kan frestelsen bli att använda eventuellt överskottsregn för att konsumera mindre av det inhemska. 

Att i praktiken använda det som är "givet av himlen" istället för det som kommer ur kranen eller det vi köper på flaska, vilket vi betalar för. Kort sagt, att dricka regnvatten som tillskott eller vid behov.

Advertisement

Naturlig resurs som inte bör användas "som naturligt"

Så, att dricka regnvatten är lösningen för att spara resurser? Nej, i verkligehetn är det inte så enkelt, Faktum är att regnvatten inte kan återanvändas som det är. Först och främst på grund av produkten av vattenånga som bildas i atmosfären, vilken samlar upp eventuella kemiska föroreningar.

För det andra kan man inte använda det som rinner ner från tak och rör eftersom det kan ha kommit i kontakt med giftigt material. Slutligen är det också fråga om ackumulation. Faktum är att regnvatten är en gynnsam livsmiljö för spridning av bakterier.

Regnvatten är därför inte lämpligt för mänsklig konsumtion, det blir bara säkert och drickbart med ett adekvat behandlingssystem.

Vidare är det bäst att alltid se till att regnvatten aldrig kommer i kontakt med dricksvatten. Om läckor eller eventuell förorening av rören upptäcks måste åtgärder vidtas på en gång.

Hur kan regnvatten användas

Hur kan regnvatten användas

pixabay

Med undantag från att dricka det, om det inte har behandlats och filtrerats noga, finns det några andra användningsområden för regnvatten:

  • Tvätta kläder: vissa rekommenderar att tvätta kläderna i det, men det kan vara lämpligt att undvika det om du har små barn eller allergier.
  • Trädgårdskötsel: om regnvattnet inte har kommit i kontakt med kemikalier som kan skada växter och jord kan du använda det för att hålla gräsmattan grön och bevattna den.
  • Biltvätt: regnvatten kan vara användbart till att tvätta bilen, om det inte är för smutsigt, men blanda ut det med rent kranvatten; använd det senare för sista sköljningen.

Att samla upp regnvatten är förbjudet i vissa länder

Att samla upp regnvatten är förbjudet i vissa länder

freepik

Visste du att det är olagligt att samla upp regnvatten på vissa platser, som till exempel vissa delstater i USA. Orsakerna är olika och kan sträcka sig från risk för felaktig användning till obalans i ekosystemet. Många stater reglerar privat uttag av regnvatten genom att fastställa en tillåten mängd och förbjuda viss användning. 

Så, innan du samlar upp regnvatten, ta reda på om det finns några restriktioner där du bor!

Vattenvård är ett åtagande som berör oss alla. Vatten är en värdefull och begränsad resurs och vårt bidrag till att spara på det kan göra skillnad. Att använda regnvatten är ett utmärkt sätt att begränsa användningen - i vissa fall slöseri - på ett ansvarsfullt och samvetsgrant sätt.

Advertisement