Vill du spara på bensinen? Använd 10-sekundersregeln, få förare känner till den men den kan göra skillnad

av Titti Carlberg

18 Augusti 2023

Vill du spara på bensinen? Använd 10-sekundersregeln, få förare känner till den men den kan göra skillnad
Advertisement

De utgifter som vi alla står inför varje dag är många, och det kan bli komplicerat för många människor att ta sig framåt. Av denna anledning letar var och en av oss alltid efter ett sätt att spara pengar, lägga lite pengar åt sidan, för att kunna ta sig till slutet av månaden.

Det finns några väldigt praktiska knep för att kunna säkra sin ekonomi som dock inte alla känner till. Ett av dessa knep, som till exempel att spara på bränslet, är väldigt användbart. Det handlar om 10-sekundersregeln, låt oss upptäcka den tillsammans.

via Hinkle Charitable Foundation

Advertisement
Pixabay

Pixabay

En av de saker de flesta av oss lägger mycket pengar på är utan tvekan att tanka bilen. För bensin, diesel och andra bränslen går det åt mycket pengar, men det är nödvändigt för att man ska kunna förflytta sig från ett ställe till ett annat. Bilen är ett viktigt färdmedel i många hem och, om man inte vill använda sig av kommunala färdmedel, är nödvändig både i arbetet som på fritiden. Men den måste tankas och de frekventa höjningarna på drivmedel hör nu till vanligheterna.

Prisökningarna är kopplade till flera orsaker: sociala, politiska, miljömässiga och mycket mer, och medborgarna kan inte göra annat än att notera dem. Men det finns ett sätt att spara på bensin när man använder bilen. 10-sekundersregeln är viktig för att spara några kronor, men det är inte alla bilförare som känner till den.

Advertisement
Wallpaperflare

Wallpaperflare

Hinkle Charitable Foundation, en amerikansk förening, har genomfört en studie enligt vilken 10-sekundersregeln är väsentlig för att kunna spara bränsle. Hur?

Det är allmänt känt att bilen förbrukar mer bränsle om den stängs av och startas om upprepande gånger. Enligt föreningen är detta en felaktig kunskap.

Bilmotorer fungerar inte effektivt på tomgång, vilket är anledningen till att experter har börjat prata om 10-sekundersregeln. Om du blir stillastående i en bilkö, väntar på någon eller i en annan tillfällig stoppsituation, är det lämpligt att lämna motorn igång endast om den maximala tiden på stoppet är 10 sekunder. Annars vore det bättre att inte låta bilen gå på tomgång för länge, eftersom det skulle innebära större utgifter för bränsle och därmed slöseri på pengar. Det är därför att föredra att stänga av och starta motorn igen om stoppet överstiger 10 sekunder, inte bara för bilens hälsa, utan även för sin egen och omgivningens, om man tar hänsyn till luftföroreningar.

Kände du redan till detta och håller du med om det, eller tycker du att det är bättre att låta bilen gå på tomgång i mer än 10 sekunder för att spara?

Advertisement