Gömd bland alla dessa bokstäver finns det engelska ordet GOD (Gud): lyckas du hitta det?

av Titti Carlberg

18 Augusti 2023

Gömd bland alla dessa bokstäver finns det engelska ordet GOD (Gud): lyckas du hitta det?
Advertisement

När man lyckas lösa en gåta får man automatiskt bättre självförtroende, man känner sig smart. Faktum är att när man övervinner ett hinder blir man mer säker på sig själv, och när man löser en quiz inom den tid som krävs bevisar man att man har vunnit en utmaning mot sig själv och tiden.

Entusiasterna slösar inte ett ögonblick, så fort de ser en quiz läser de in leveransen och försöker lösa den på kortast möjliga tid. De tittar på bilden, granskar den noggrant och analyserar varje detalj. I dessa fall är den grundläggande aspekten att inte bli distraherad utan studera uppmärksamt. 

Låt oss se om du lyckas hitta det dolda ordet.

Advertisement
Gömd bland alla dessa bokstäver finns det engelska ordet GOD (Gud): lyckas du hitta det? - 1

På bilden upprepas samma bokstäver, nämligen G, D och O. Sekvensen i vilken de är ordnade är alltid olika, och de bildar olika ord, några existerande, andra påhittade. Syftet med denna quiz är att finna ett specifikt ord, nämligen GOD, det vill säga Gud på engelska. 

När det handlar om matematiska frågor är det helt enkelt bara att göra en eller fler uträkningar. Men när det gäller visuella utmaningar måste du skärpa din syn och studera bilden noga, det blir även nödvändigt att använda logiskt resonemang. Studera bilden, titta på alla bokstäver och försök leta efter en kombination som ger liv åt ordet GOD.

 

Advertisement
Gömd bland alla dessa bokstäver finns det engelska ordet GOD (Gud): lyckas du hitta det? - 2

Man kan ägna flera timmar med att stirra på bilden. Dessa tester används ofta för att utveckla det som kallas lateralt tänkande, eller tänkande utanför ramarna. Normalt analyserar människor bilden från vänster till höger. Först senare när de ser att de inte kan lista ut svaret börjar de resonera på ett annorlunda sätt. Det är just då som deras glödlampa tänds och de märker att de är nära lösningen. De resonerar på ett nytt sätt, tills de förstår var ordet finns.

Gömd bland alla dessa bokstäver finns det engelska ordet GOD (Gud): lyckas du hitta det? - 3

Efter att ha analyserat hela bilden från vänster till höger kan tanken på att titta på fotot från ett annat perspektiv börja smyga sig in, kanske läsa från höger till vänster. Exakt, nu närmar vi oss hemligheten med hur du kan komma fram till svaret, snart förstår du att ordet kanske är dolt på ett snett sätt. Det är precis så du kommer fram till svaret.

Hittade du det?

Advertisement