Tankenöt: det finns fyra duvor inne i kakaduan, ser du dem?

av Titti Carlberg

30 Juni 2023

Tankenöt: det finns fyra duvor inne i kakaduan, ser du dem?
Advertisement

Det finns många människor som älskar gåtor, för med det kan de hålla sinnet tränat, men framför allt älskar de utmaningar. Dessa individer älskar att tillbringa en lång stund framför en tankenöt, studera den, analysera för att förstå den bättre och för att komma på lösningen. Ofta när man ställs inför optiska illusioner är det viktigt att närma sig dem med medvetenheten om att man bör studera bilden från olika perspektiv, bara på det sättet särar sig figurerna i bilden på ett magiskt sätt och lösningen visar sig. 

En av de mest kända illustratörerna som älskar att väcka allt mer komplexa utmaningar till liv är ungraren Gergely Dudás, känd under pseudonymen Dudolf.

På följande bild finns det ett par kakaduor, bland vilka 4 duvor är gömda. För att se dem är det nödvändigt att granska bilden noggrant. 
Lyckas du se lösningen

via The Dudolf

Advertisement

Tankenöten:

Tankenöten:

thedudolf

Du måste ta tid på dig att söka lösningen, du får inte ha för bråttom. Det är nödvändigt att följa de olika linjerna som kakaduorna är placerade på och vara uppmärksam på alla detaljer. Varje element är viktig. Illustratören har dessutom, för att pressa betraktaren att förlora uppmärksamheten, infogat vissa detaljer som hattar och halsdukar, vilka förvirrar ännu mer. Du måste studera alla figurer, inte bara för att kakaduor och duvor är djur som liknar varandra, utan för att den enda skillnaden är näbben. På grund av detta kan det vara ganska svårt att upptäcka de fyra inkräktarna, men inte omöjligt.

Om du inte lyckades identifiera de 4 duvorna kan du hitta lösningen nedan, inkräktarna är inrutade.

Advertisement

Lösningen

Lösningen

thedudolf

Det är nödvändigt att tänka utanför boxen, lösningen är nästan aldrig väl synlig. Uppmärksamheten måste riktas mot bildens kanter, för det är där som duvorna är gömda. Om du delar upp bilden i linjer kommer du att se de första inkräktarna till vänster i tredje respektive sjätte raden, medan de andra två är till höger i nionde och fjortonde raden.

Lyckades du hitta de 4 duvorna utan hjälp?

Advertisement