Det har upptäckts 24 stycken bronsstatyer som går tillbaka till för över 2000 år sedan, de låg begravda i lera i flera århundraden

av Titti Carlberg

22 November 2022

Det har upptäckts 24 stycken bronsstatyer som går tillbaka till för över 2000 år sedan, de låg begravda i lera i flera århundraden
Advertisement

Marken är en veritabel kista som skyddar och försvarar spåren av tidigare kulturer och befolkningar, och då och då gör någon en upptäckt som gör det möjligt för oss att skriva om historien. Allt vi vet är baserat på det som har studerats av experter, men dag för dag dyker det upp nya detaljer som gör det möjligt för oss att bättre förstå vårt förflutna. Det är dessutom endast genom solida grunder och kunskap som det är möjligt att förstå nuet.

I Italien, region Toscana, har en spännande upptäckt gjorts. Inuti en votivbehållare hittades 24 stycken bronsstatyer som går tillbaka tills för cirka 2 300 år sedan. De har förblivit intakta i lera och vattnet har inte påverkat deras skönhet.

via Il post

Advertisement

Utgrävningen som ägde rum i Toscana, i närheten av den etruskisk-romerska helgedomen San Casciano dei Bagni, gjorde det möjligt att hitta över 20 bronsstatyer och fem tusen guld-, silver- och bronsmynt som legat begravda i leran under flera århundraden. Ett fynd som gör forskare entusiastiska, särskilt för hur dessa verk har bevarats.

Experterna hävdar enhälligt att detta är en exceptionell upptäckt som tillåter oss att skriva om historien.

Dessa mästerverk som kan dateras till mellan 2:a århundradet f.Kr. och 1:a e.Kr., tillhör huvudsakligen den etruskisk-romerska kulturen och skildrar de gudomligheter som vördas inne på den heliga platsen. Förutom stora så gott som intakta statyer, som den av Igea och Apollo, har man hittat mindre simulacra av andra gudar och ansikten.

Advertisement

Just nu pågår studier och forskning kring upptäckten. Baserat på en första analys verkar det dock som om statyerna skapades av lokala hantverkare för många århundraden sen. 

En av arkeologerna som övervakar utgrävningarna, Jacob Tabolli, förklarar att dessa skulpturer var prydnadsföremål för helgedomen (förmodligen byggd på 300-talet f.Kr.) med termiska bassänger och fontäner. "Sedan - säger Tabolli - stängdes bassängerna med tunga stenpelare och konsten anförtroddes åt vattnet. Hittills är detta det största fyndet av statyer i det antika Italien, men framförallt det enda vars sammanhang kan rekonstrueras".

Vad tycker du om detta fantastiska fynd?

Advertisement