Honhundar tycker inte att deras ägare är intelligenta: vetenskapen förklarar varför

av Titti Carlberg

04 November 2022

Honhundar tycker inte att deras ägare är intelligenta: vetenskapen förklarar varför
Advertisement

Hunden sägs vara människans bästa vän. Många människor älskar faktiskt att omge sig med dessa lurviga djur, eftersom de är tillgivna och trogna livskamrater, även om vissa kanske börjar ändra sig efter en av de senaste upptäckterna. Fram till nu har man trott att de knutit sig till deras ägare utan att någonsin döma dem, men så är tydligen inte fallet.

Tack vare forskning har det visat sig att hundar dömer sina ägare, det är i alla fall vad vetenskapen hävdar, som har studerat hundars beteende, och framhäver att tikar endast observerar och närmar sig kompetenta individer, det vill säga en individ som lyckas slutföra en viss uppgift.

via Dailymail

Advertisement
Pexels - Not the actual photo

Pexels - Not the actual photo

Experimentet utfördes vid det japanska universitetet i Kyoto, av ett team forskare under ledning av Hitomi Chijiiwa. Forskningen visade att hundar, särskilt tikar, studerar och bedömer sina ägares beteenden. Allt detta utvärderades utifrån ett specifikt experiment.

Hundarna placerades framför två personer med varsin behållare i händerna. Den ena var kompetent och lyckades ta bort locket på behållaren, medan den andra personen hade svårt att utföra samma uppgift.

Hanhundarna observerade båda personerna utan att göra någon skillnad eller ha några prefernser. Men istället tikarna vände omedelbart bort blicken från den som inte kunde öppna sin behållare och tittade länge på den kompetenta individen och till och med närmade sig personen.

Advertisement
Pexels - Not the actual photo

Pexels - Not the actual photo

Hundar som är de djur som är i mest kontakt med människor kan ha lärt sig att känna till och tyda människans beteende, och de verkar framförallt ha hittat ett sätt att kommunicera.

Vanligtvis verkar det som att hundar binder sig främst till dem som är mest snälla, men framförallt generösa med mat.
"Resultatet av experimentet visade - förklarar Chijiiwa - hur tikar identifierar och fokuserar på individers färdigheter. Ytterligare tester kan belysa skillnaderna mellan han- och honhundar i hur de utvärderar människor".

En mycket intressant studie, just för att den understryker hur bandet mellan människa och hund inte enbart dikteras av sociala egenskaper, utan också av icke-sociala sådana som färdigheter och kompetens.

En forskning som kanske gör att det blir lättare att förstå våra pälsklädda vänner bättre, eller vad tror du?

Advertisement