Att förvandla plast till diamanter med röntgenstrålar: vetenskapen säger att det är möjligt

av Titti Carlberg

08 Oktober 2022

Att förvandla plast till diamanter med röntgenstrålar: vetenskapen säger att det är möjligt
Advertisement

En av de mest populära presenter för att fira ett jubileum, särskilt ett bröllop, är diamanten. En fascinerande produkt, dess transparens och förmåga att reflektera ljus kan locka vem som helst, så pass att en berömd skådespelare, Anna Magnani, hävdade att "att hålla en diamant är som att hålla i en bit av månen":

Odlingen av diamanter i laboratorium har ökat under åren, Forskarna har dock lyckats ge en ny vändpunkt i produktionen och lyckats återskapa dem med utgångspunkt från plast genom röntgenstrålar. På så sätt kan det som har identifierats som nanodiamanter, eller små partiklar av diamanter, mätt i mikro, definieras som "rent kol i sitt hårdaste tillstånd".

via Vice

Advertisement
pexels - not the actual photo

pexels - not the actual photo

Ett team av forskare från olika laboratorier och universitet (Tyskland, Frankrike, Kalifornien och Japan) har valt att genomföra en studie om bildningen av diamanter. Denna forskning inspirerades av "diamantregn", som ofta förekommer på Uranus och Neptunus, de två planeterna i solsystemet som anses vara jättar av is, och de sökte ett sätt att replikera dem i ett laboratorium.

Med utgångspunkt från denna studie analyserades innovativa tekniker för att göra nanodiamanter med utgångspunkt från PET-plast (transparent återvinningsbar som vanligtvis används för engångsdrycker i plastflaskor), eftersom det har en utmärkt balans mellan kol och väte. De första testerna, som de inte hade någon framgång med, gjordes på polystyren.

De nya röntgenteknikerna har gjort det möjligt att förstå att syre spelar en grundläggande roll i bildandet av diamanter. Närvaron av det senare gör inget annat än att gynna dess bildning, snarare än, som tidigare trott, förhindra den.

Advertisement
Pexels - Not the actual photo

Pexels - Not the actual photo

I den senare forskningen, utförd av teamet av experter, användes röntgendiffraktion på PET-plast. Detta, förutom att introducera skapandet av nanodiamanter från plastavfall, har också gjort det möjligt för dem att förstå hur snabbt diamanter växer.

Detta projekt är än så länge i en experimentfas, det är ännu inte möjligt att skapa så pass stora diamanter att de kan släppas ut på marknaden. Men trots det kan denna teknik användas för att minska på plastavfallet.

Enligt din åsikt, vad kan denna upptäckt tillföra?

Advertisement