Hålet i det arktiska ozonlagret har stängt sig igen: det var det största som någonsin upptäckts på Nordpolen

av Sara Lindbladh

17 Maj 2020

Hålet i det arktiska ozonlagret har stängt sig igen: det var det största som någonsin upptäckts på Nordpolen
Advertisement

Trots att pandemin orsakad av Covid-19 på ett sätt är till nytta för vår planet, har nyheten om att det största ozonhålet som någonsin upptäckts på Nordpolen har stängt igen sig inget att göra med minskningen av föroreningar och den mänskliga närvaron under de senaste månaderna - följder av de restriktiva åtgärderna som regeringarna har vidtagit. Det onormalt stora ozonhålet är en företeelse som saknar motstycke, säger vetenskapsmännen; hålet kommer inte att öppna sig igen. Orsaken till att denna företeelse blev möjlig var den onormala värmebölja som slog mot Nordpolen under de sista veckorna i april 2020. Temperaturerna uppgick under de dagarna till 20°.

via Twitter / Copernicus ECMWF

Advertisement

Det kan verka motsägelsefullt, men det största ozonhålet som någonsin upptäckts stängdes tack vare värmen - de som bekräftade nyheten var avdelningen för atmosfärövervakning på det europeiska nätverket Copernicus. Vetenskapsmännen menar att hålet inte kommer att öppna sig igen under denna säsong, trots att polarvirveln växer sig starkare just nu till följd av värmeböljan. Vanligtvis är det på Sydpolen som den här typen av fenomen uppstår och inte på Arktis. Experterna har förklarat händelsen med att, under 2020, var de strömmar som hjälper till att kyla ner luften runt Antarktis mycket starka och, genom att reagera med en koncentration av kemiska ämnen, ledde de till nedbrytningen av ozonet. Det är därför vi har haft ett ozonhål som är 3 gånger större än Grönland, på Nordpolen.

Advertisement
Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Just nu är det för tidigt att tillskriva klimatförändringarna en sådan händelse, och även Antje Inness, forskare på Copernicus, deklarerade att för tillfället vet man inte varför förhållandena var så annorlunda under denna vinter. Många vetenskapsmän kommer säkerligen att göra studier för att ta reda på  anledningarna och hitta ett svar på detta mysterium.

Advertisement