En populär tro i Latinamerika hävdar att de har en vandrande palm där: kan det verkligen vara sant?

av Titti Carlberg

06 Januari 2024

En populär tro i Latinamerika hävdar att de har en vandrande palm där: kan det verkligen vara sant?
Advertisement

Växter är inte bara orörliga livsformer som växer, absorberar koldioxid och senare vissnar. Enligt vissa kan de uppleva känslor, och andra hävdar att de till och med kan förflytta sig självständigt. Det senare är fallet med Sokratea exorrhiza, den så kallade vandrande palmen, en populär tro som många hävdar är sann.

Hur förflyttar sig den vandrande palmen?

Hur förflyttar sig den vandrande palmen?

Hans Hillewaert/Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0 DEED / Smartse/Wikimedia Commons - CC BY 3.0 DEED

Enligt en populär tro i Latinamerika lärde sig Sokratea exorrhiza att förflytta sig efter en framgångsrik evolutionär anpassning. Faktum är att denna palm har luftrötter som, placerade vid dess bas, fungerar som rudimentära ben, vilket tillåter den att förflytta sig. Naturligtvis väldigt långsamt, men med ett avstånd som kan nå upp till 20 meter per år. Rötternas rörelse tjänar också till att fördela dess frön över större avstånd, vilket säkerställer att växten förökar sig.

För att förstå hur den vandrande palmen förflyttar sig är det nödvändigt att föreställa sig att när luftrötterna nuddar marken så förankrar de sig och växer till större stödstrukturer. På så sätt pressar rötterna palmen framåt, kanske i jakt på ett bättre substrat med fler näringsämnen. Inget som är enklare, eller?

Advertisement

Finns det verkligen en vandrande palm i Latinamerika?

Finns det verkligen en vandrande palm i Latinamerika?

Ruestz/Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.5 DEED

Fram till nu har vi pratat om en populär tro och om det sätt på vilket vissa har förklarat den väldigt speciella formen på Sokratea exorrhiza. Men finns det verkligen en vandrande palm i Latinamerika?

Detta är en fråga som även forskare har uttryckt sin uppfattning om, med hypoteser redan på 80-talet. Även om flera forskare redan då beskrev palmens beteende som "kompatibelt" med att förflytta sig över korta avstånd, har nya studier nu satt en avgörande punkt på mysteriet.

Framför allt en forskning från 2005 visade att den vandrande palmen... inte vandrar, det vill säga att den inte rör sig från sin rotningspunkt. Enligt forskaren som utförde studien, Gerardo Avalos, sträcker sig växten en aning i jakt efter ljus, ett ganska itydligt beteende. Men han fann inga bevis på att det är en vandrande palm, vilket bekräftades några år senare.

Ännu ett vandrande träd: The Great Banyan of Calcutta

Ännu ett vandrande träd: The Great Banyan of Calcutta

Ahoerstemeier/Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0 DEED

Den populära tron om en vandrande palm passar bra i listan över berättelser som vi skulle vilja vara sanna. Att upptäcka en livsform som gör något alldeles fantastiskt är alltid spännande, men faktum är att allt i naturen är spännande.
Det finns till exempel en liknande tro, i Indien, där det finns en stor skog Ficus benghalensis som täcker fem tunnland. Fast det är egentligen ingen skog utan ett enda träd, The Great Banyan of Calcutta. Även den är kallad av många för "vandrarträdet" och det är en Ficus som har luftrötter. De senare börjar från dess grenar som förvandlas till riktiga stammar när de når marken. Inte en växt som förflyttar sig, utan ett enormt träd som rör på sig... utan att röra på sig.

Sammanfattningsvis så finns det ingen vandrande palm, men det kanske är en övertygelse man gärna berättar. Samtidigt är naturen kapabel att hitta extraordinära lösningar för spridning av liv, som till exempel The Great Banyan antyder. Växter kanske inte kan förflytta sig självständigt, men det betyder inte att de inte vet hur de ska ge underlag för de berättelser vi sedan sprider vidare.

Advertisement