Den första nazistiska utrotningen var inte av judar: det var folkmordet på funktionsnedsatta barn, något som är mindre känt

av Sara Lindbladh

19 Maj 2020

Den första nazistiska utrotningen var inte av judar: det var folkmordet på funktionsnedsatta barn, något som är mindre känt
Advertisement

Förintelsen var inte den första massutrotningen som genomfördes av nazifascismen; det var faktiskt så att, redan två år innan deportationerna startade, hade Hitlers regim satt igång ett välstrukturerat folkmordsprogram, vars metoder sedan inspirerade till judarnas förintelseläger: programmets namn var Aktion T4.

Det som gav liv åt projektet var inte hatet riktat mot en utländsk befolkning, utan mot en särskild grupp tyska landsmän, som hur som helst ansågs vara genetiskt "underlägsna" och därför dömda att gå ett fruktansvärt öde till mötes: de funktionsnedsatta

via allthatsinteresting.com

Advertisement
Friedrich Franz Bauer/wikimedia

Friedrich Franz Bauer/wikimedia

Aktion T4 var ett rashygieniskt projekt som hölls hemligt för de flesta: namnet inspirerades av adressen där det det hade sitt säte: Tiergartenstraße 4, Berlin. De ideologiska grunderna återfinns i samma ideologiska manifest som nazismen utgick ifrån, "Mein Kampf": i den inkluderar målet med "rashygien" även att endast ha kvar "barn som är vid god hälsa". 

Den planen sattes i verket redan dagen efter att Hitler hade tagit makten år 1933, genom tvångssteriliseringen av 400.000 fysiskt och mentalt funktionsnedsatta

Advertisement
wikiwand

wikiwand

Foto: En nazistisk affisch från 1935 om rashygienen, där man annonserar hotet från de "genetiskt icke önskvärda", som skulle kunna bli en majoritet hos befolkningen.

Marcel/wikimedia

Marcel/wikimedia

Det var år 1939 som Aktion T4 påbörades: med ett brev (se foto) godkände Hitler upprättandet av Tredje rikets utskott för vetenskaplig registrering av ärftliga och medfödda sjkudomar, ledd av, bland andra, doktor Karl Brandt och Nazistledaren för regeringskansliet Philipp Bouhler

USHMM/wikimedia

USHMM/wikimedia

Vem var Karl Brandt? Läkaren som var ansvarig för det första mordet på ett nyfött tyskt barn med funktionsnedsättning i det nazistiska Tyskland, Gerhard Kretschmar. Han hade fötts ett par månader tidigare med grava och obehandlingsbara fysiska och mentala funktionsnedsättningar, när fadern skrev till Hitler och bad om hans tillåtelse för dödshjälp. Naturligtvis gav Hitler honom sin tillåtelse, i och med att detta var helt i line med nazisternas ideologi och plan: detta var i juli 1939. Brevet som var stratskotett till Aktion T4 skrevs kort därefter.

German Federal Archives/wikimedia

German Federal Archives/wikimedia

Genom påbud var alla läkare, sjuksköterskor och barnmorskor tvugna att rapportera om barn under 3 år som var drabbade av mental eller fysisk funktionsnedsättning, vars föräldrar uppmuntrades att skriva in sina sjuka barn på en av sex barnkliniker som utsetts speciellt för detta, i Tyskland och Österrike.

Advertisement
Courtesy of National Archives and Records Administration, College Park

Courtesy of National Archives and Records Administration, College Park

I början var det bara nyfödda och små barn som omfattades av åtgärdena, men snart inkluderades även barn upp till 17 års ålder, och inom kort utökades planen till att omfatta även vuxna med funktionsnedsättning.

In the words of the United States Holocaust Memorial and Museum

In the words of the United States Holocaust Memorial and Museum

Från och med januari 1940 implementerades dödshälpsprogrammet alltså på ett kontinuerligt och omfattande sätt. Läkargrupper bedömde och valde ut patienter för den "sista fasen" av programmet. Det handlade om personer som var drabbade av schizofreni, epilepsi, demens, hjärninflammation och andra psykiatriska eller neurologiska kroniska störningar. De utvalda patienterna transporterades direkt till ett centrum för "speciella behandlingar", som närmare bestämt var utrustade med gaskammare med kolmonoxid förklädda till duschrum.

Det var Bouhler som uppfann knepet med "bad och desinfektion" som ett verktyg för att hålla offren lugna så länge som möjligt: en metod som också användes mot judarna.

Advertisement
encyclopedia.ushmm.org

encyclopedia.ushmm.org

Trots försöken att förklä det och hålla det hemligt, avslöjades snart programmet Aktion T4 för det som det verkligen var - ett folkmord av rashygieniska motiv. De första som insåg detta var offrernas släktingar: oförmögna att hälsa på sina inlagda anhöriga, fick de alla liknande brev som meddelade dödsfallet av den anhöriga till följd av mässling eller någon annan smittsam sjukdom som gjorde kremering nödvändig. Det var kyrkan som samlade ihop ett motstånd mot programmet och jobbade med att sprida det allmäna medvetandet kring denna allvarliga fråga. 

Till slut var Hitler tvungen att stoppa programmet i augusti 1941. Siffran slutade på 300.000 offer, alla tyska eller österrikiska, hälften av dem barn

wikimedia

wikimedia

I slutet av kriget fick bara några av de ansvariga för programmet ett rättvist straff. Mellan åren 1946 och 1947 dömde den internationella militärdomstolen flera nazistiska läkare för deras roll i programmet (bland de andra dömda), inklusive doktor Brandt.

Doktor Pfannmüller dömdes till slut år 1951 för sin roll i 440 mord, till 5 års fängelse, sedan reducerade till 4 efter överklagande: hans liv som en fri man tog slut i hans hus i München år 1961.

Advertisement