En uråldrig Maya-teknik kan hjälpa för plantors tillväxt på Mars: det hävdar en studie

av Titti Carlberg

22 Maj 2024

Samling av grödor som testats av forskare, och ett exempel av Mars jord på sidan
Advertisement

Förr eller senare kommer människor att resa till Mars. Uppdragen dit kanske inte kommer att ske inom den närmaste framtiden, men det är dock helt säkert att kolonisering på den röda planeten är ett av rymdorganisationernas mål. Det finns dock en fråga: vad kommer de framtida bosättarna att äta? Leveransförsändelser från Jorden är allt annat än hållbara, så därför återstår bara ett alternativ: att odla livsmedel direkt på Mars, med viss hjälp från forntida Maya-metoder.

Advertisement

Maya-folket och jordbruk på Mars

PLOS ONE/Gonçalves et al./2024

Långt ifrån att vara en mindre fråga, är livsmedelsförsörjning och jordbruk på Mars extremt viktiga frågor. I synnerhet kan en studie från Wageningen University & Research i Nederländerna ha tagit de första stegen mot att lösa problemet. Forskarna anammade en modern version av en antik Mayateknik, kallad intercropping eller samodlig av grödor, och började odla tomater, ärter och morötter i samma kruka.

Resultaten, publicerade i PLOS ONE, var överraskande. Tomater som odlats genom samodling fördubblade sin produktion jämfört med de som odlades individuellt, med större frukter och på kortare tid. Detsamma skedde inte för ärter, som bibehöll oförändrad avkastning, och för morötter, som istället visade en låg produktion. Medan samodling av grönsaker visade lovande resultat, är det å andra sidan viktigt att noggrant välja grödor, jord och tillsatser.

Advertisement

Att odla på Mars mark: är det möjligt?

PLOS ONE/Gonçalves et al./2024

Experimentet som utfördes av forskare från det holländska universitetet involverade, i den första fasen, tre olika sorters grödor. Som vi nämnde är sorten av jord och tillsatser lika viktigt. För att simulera Mars jord utvecklade forskare en jord bestående av regolit, utan organiskt material, till vilken de sedan tillsatte bakterier och näringsämnen. En process som är lik den som framtida kolonister skulle kunna använda för att odla på Mars.

Om leveranser från Jorden måste uteslutas på grund av kostnaderna och tiden, framstår odling på den röda planeten som det enda alternativet. Och samodling, det vill säga användningen av växter med kompletterande egenskaper, skulle verkligen kunna representera en livskraftig framtid. Samt ett sätt att optimera användningen av vatten- och näringsresurser. 

Det nya jordbruket på Mars, och konsten att välja rätt växter

PLOSE ONE/Gonçalves et al./2024 / 中国新闻网/Wikimedia Commons - CC BY 3.0 DEED

Utifrån resultaten av deras experiment upptäckte forskarna att tomatplantor gynnades av närheten till ärtor. De senare kan absorbera kväve från luften och omvandla det effektivt till näringsämnen. Samtidigt gynnades inte morötterna av närheten till ärtorna, utan tog skada av dem, troligen på grund av konkurrensen om ljuset. Och vi vet ju väl att solljus på Mars inte är tillgängligt i stora mängder: även i det här fallet kommer det att vara nödvändigt att tänka på hållbara alternativ för en mänsklig koloni.

Faktum är att framgången för framtida uppdrag på den röda planeten beror mycket på kolonisternas förmåga att vara självförsörjande. Och denna kapacitet beror i sin tur på ett hållbart jordbruk på Mars mark, det vill säga på samodlingen från det antika Maya. Förutom att välja rätt grödor för att komma igång med projektet kvarstår idag bara ett tvivel: ingen har smakat på tomaterna, ärtorna och morötterna. Vem vet hur de kommer att smaka.

Advertisement