Vilken är äggets riktiga form? En matematisk formel har äntligen hittat svaret

av Titti Carlberg

20 Maj 2024

Advertisement

Ägg har funnits på Jorden i hundratals miljoner år, och har varit det sätt på vilket många djurarter reproducerar sig under lika lång tid. Vi känner naturligtvis igen de vanligaste fåglarnas ägg, eller åtminstone de som läggs av reptiler. Men vilken är den riktiga formen på ägg? Detta är en till synes enkel fråga, men en som alltid har fascinerat forskare. Nu har en studie kanske hittat ett svar, tack vare en viss matematisk formel.

Advertisement

Ägg som en perfekt struktur

Freepik

Ägg är överraskande biologiska strukturer ur många synvinklar. De släpps ut från kroppen av dem som lägger dem, de bibehåller en stabil form över tiden, tillåter utvecklingen av embryon och skyddar dem från omvärlden
Kort sagt, ägg utgör en perfekt struktur eller i alla fall nära perfektion. Av denna anledning ger förståelsen av ett äggs form inte bara nya insikter i evolutionen utan kan inspirera till praktiska tillämpningar inom olika områden av vetenskap och teknik.

Forskare från University of Kent och andra institutioner har utvecklat en matematisk formel som beskriver äggets optimala form. Efter att ha identifierat de fyra huvudparametrarna för ett ägg - längd, maximal bredd, förskjutning av den vertikala axeln och diameter vid en fjärdedel av längden - utvecklade de sedan en specifik matematisk modell. Men hur gjorde de det?

Advertisement

En ekvation som beskriver formen på ägg

Pexels

Den universella formeln som utvecklats i studien utgör ett grundläggande steg för att förstå äggets form, såväl som dess möjliga framtida tillämpningar. Teamet forskare säger detta:

Analysen av alla äggformer kan göras med hjälp av föra geometriska former, sfär, ellipsoid, äggformad och pyriform. De första tre har en tydlig matematisk definition, var och en härledd från uttrycket av den föregående, men en formel för den piriformade profilen har ännu inte härletts.

I studien som publicerades i tidskriften Annals of the New York Academy of Sciences, utvecklade forskarna en matematisk modell baserad på äggformen, men med ytterligare en funktion. Den nya formeln kan beskriva geometrin för alla ägg baserat på de fyra parametrarna som nämndes i föregående stycke. Fördelarna är dock inte bara akademiska utan gäller lösningen av konkreta problem vid design och skapandet av objekt.

Konsekvenserna av studien av ägg

Formeln som beskriver äggens form kan revolutionera forskningen inom olika vetenskapliga och tekniska grenar. Faktum är att en korrekt applicering kan göra biologisk systematik enklare och optimera ägginkubationen. Det finns också de som ser denna nyligen utförda studie som ett steg framåt mot att förstå universum, och de kanske inte har fel. Evolutionen har "valt" formen på ägg för det slutgiltiga målet för många arter: att reproducera och överföra sitt genetiska arv till nästa generation.

Forskarnas intresse för äggens form, och de resulterande studierna, är därför inte en vetenskaplig grens nyck. Tvärtom representerar de det första steget i en studie som kan påverka våra liv på sätt som vi ännu inte kan föreställa oss, med resultat som ännu inte har uppnåtts. Och detta, genom studerandet av en av de äldsta strukturer som existerar än idag.

Advertisement