Går det inte att installera solpaneler på ditt tak? Nu finns det "solbalkonger" för att få all ren energi som behövs

av Titti Carlberg

27 April 2024

Exempel på solbalkonger med större eller mindre integration av panelerna
Advertisement

Energiomställningen innebär många små individuella och dagliga val, men också stora framsteg ur en teknisk synvinkel. För att till exempel helt överge fossila bränslen är det nödvändigt att produktionen av energi till förnybara källor blir mer utbredd och tillgänglig för alla. Och ur en viss synvinkel syftar idén med solbalkonger till att svara på detta behov. Låt oss se vad det är och hur det fungerar!

Advertisement

Vad är solbalkonger och hur fungerar de?

Unsplash

Från själva namnet kan vi gissa att solbalkonger liknar solpaneler. Faktum är att det är speciella kit som kan installeras direkt på balkongen till ditt hem: vi kommer att gå in på fördelarna senare, men följande korta beskrivning borde ge dig en idé.

Solbalkongskit inkluderar en solcellsmodul, kablar, en mikroväxelriktare för att omvandla likström till växelström och en kontakt för anslutning. Även om en solbalkong producerar mindre energi jämfört med den klassiska panelen som monteras på taket, överväger många europeiska länder att använda den. Till exempel har mer än 400 tusen installerats i Tyskland: det är ganska mycket. Orsakerna är olika och för vissa överträffar de till och med den lägre energi som produceras och installationskostnaderna: när allt kommer omkring utvärderar vi också de långsiktiga besparingarna när vi pratar om energi. 

Advertisement

För- och nackdelar med solbalkonger

Enel / Ertex Solar

För att få en mer komplett uppfattning om solbalkonger är det nödvändigt att överväga alla för- och nackdelar. I det första fallet kan vi inte låta bli att börja med hållbarhet: solen är en ren och förnybar energikälla, samtidigt som den har en minskad miljöpåverkan. Dessutom är solbalkonger lättare att installera än takpaneler och kan också vara en del av modulära installationer. Att montera specifika paneler på balkongen blir därför enklare och leder till en värdeökning på fastigheten.

I det andra fallet är det viktigt att också överväga nackdelarna med solbalkonger, med utgångspunkt från det tillgängliga utrymmet, som dock är begränsat. Det är inte alltid säkert att installationen kommer att kunna täcka ett hems energibehov, en situation som skulle göra det svårare att uppnå självförsörjning. Dessutom ska även frågan om föreskrifter och tillstånd beaktas samt kostnaden för den initiala investeringen. Ur denna synvinkel är energiomställningen tyvärr inte för alla.

Vem som kan installera solbalkonger och vad man behöver veta

Installering av en solbalkong

Unsplash

Förutom för- och nackdelar med solbalkonger måste även andra aspekter utvärderas innan installationen. Naturligtvis är en sådan konfiguration perfekt för dem som inte har ett tak till sitt förfogande och producera ren energi till sig själva, men det är inte tillräckligt. Man kan behöva batterier för att lagra energi och information om produktion av solcellsatser, vilket kanske inte ens är hållbart. Dessutom är det alltid bättre att låta en specialiserad tekniker att utföra installationen: det är alltid bättre att starta säkert för att inte få problem under den dagliga användningen.

Kort sag, solbalkonger är en lovande lösning för alla som vill producera solenergi på ett enkelt sätt och med respekt för vår planet. För vissa överväger nackdelarna fördelarna, för andra är det tvärtom, men i slutändan representerar även just dessa paneler ett litet steg framåt i energiomställningen. En dag kanske vi all har dem, en dag kanske vi inte behöver dem. Under tiden, varför inte producera ren energi med hjälp av solen?

Advertisement