Vad är cloud seeding och hur fungerar det: detta är hur tekniken håller på att förvandla regn

av Titti Carlberg

22 April 2024

Cloud seeding stimulerar regn från redan formade moln, men skapar inte molnen
Advertisement

Vi känner alla till människans förmåga att modifiera miljön för att förbättra sina levnadsvillkor. Från skapandet av de första byarna till urbaniseringen har vi förvandlat Jorden till en nästan helt antropiserad miljö, till vår bild och likhet. Sedan en tid tillbaka har människan också kunnat göra något liknande på himlen, genom en teknik som kallas cloud seeding eller molnsådd. Det handlar om en teknik som modifierar väderförhållandena för att gynna bildandet av regn. Men hur fungerar det egentligen? Och vilka är för- och nackdelarna? Låt oss ta reda på det tillsammans!

Advertisement

Vad är cloud seeding och hur fungerar det

Unsplash

För att förstå vad cloud seeding är och hur det fungerar måste vi först utgå från hur regn bildas. Vi vet alla att regn beror på kondensering av vattenånga inuti molnen och dess efterföljande nederbörd. 

Specifikt kräver dock regndroppar kondensationskärnor: dessa är väldigt små partiklar, damm eller föroreningar, runt vattenångan som kondenseras och förvandlas till regn. Men vad har cloud seeding med detta att göra?

Det är snabbt förklarat. I slutet av 40-talet diskuterade Vincent Joseph Schaefer, en amerikansk kemist och meteorolog, med sin kollega Irving Langmuir det bästa sättet att skapa moln.

Torr is, hävdade Schaefer, skulle kunna representera en utmärkt kondensationskärna. Under samma period genomförde klimatologen Bernard Vonnegut experiment där han använde silverjodid som en kondensationskärna. 

Det är ett material som används än idag i modern molnsådd, utförd med kanoner som skjuter partiklar mot himlen eller så sprids partiklarna ovanför molnen av flygplan.

Advertisement

Fördelar och nackdelar med molnsådd

Unsplash

Som man kan förvänta sig finns det tydliga fördelar med att använda cloud seeding, särskilt i områden som drabbas av frekvent eller plötslig långvarig torka. Att ha mer regnvatten tillgängligt kan förbättra jordbruksproduktionen och ge ekonomiska fördelar för samhällena.

Som sagt, cloud seeding är inte ett universalmedel för allt som är dåligt: det skapar inga moln men det kan stimulera regn i befintliga moln. Särskilt i områden där torka är säsongsbetonad är det viktigt att lagra vatten under normala perioder.

Även om det är en innovativ teknik med stor potential har cloud seeding dock flera nackdelar som måste beaktas.

Det första gäller införandet av silverjodid i atmosfären och regnet. I själva verket, genom att binda till vatten, hamnar silverjodid i vattenresurserna och därför i vattnet som finns i eko- och vattensystemet. För tillfället finns det inga säkerheter om de möjliga effekterna på människors hälsa.

En annan  nackdel gäller effektiviteten av själva tekniken: teoretiskt sett är det möjligt att få det att regna genom att så molnen med ämnen som fungerar som en kondensationskärna. I praktiken är det inte lätt att förstå om regnet orsakas av cloud seeding eller förekommer naturligt.

Länder som använder sig av cloud seeding

Unsplash

Bland de länder som använder molnsådd mest är Kina, Förenade Araberemiten och USA, alla stater med stora ökenområden och säsongsbetonad torka. I synnerhet talades det mycket om cloud seeding när den kinesiska regeringen använde det före OS i Peking 2008 för att rena luften från föroreningar.

Som vi kan se är potentialen för tekniken enorm men det krävs ytterligare forskning om säkerhet och effektivitet. Med tiden kommer vi att kunna veta om det verkligen är möjligt att stimulera regn på ett säkert och stabilt sätt, utan att behöva utföra en regndans.

Advertisement