Varför har vissa människor en mer utvecklad känsla för riktning än andra?

av Titti Carlberg

26 Mars 2024

Varför har vissa människor en mer utvecklad känsla för riktning än andra?
Advertisement

Det är inte alla som har en orienteringskänsla: hos vissa människor är den mer utvecklad än hos andra, men vad beror denna skillnad på och hur kan den utvecklas?

Advertisement

Lokalsinnet beror på många faktorer

Lokalsinnet beror på många faktorer

Freepik

Någon minns perfekt var den parkerade och hittar utan svårighet sin bil, även om det är en helt okänd stad för personen i fråga. Andra kan dock vandra runt i timmar och leta i timtals efter bilen, även längs gator de känner väl. Men varför är lokalsinnet hos vissa individer mer utvecklad än hos andra? Låt oss säga direkt att det beror på samspelet mellan flera faktorer som rör sinnena, miljön, genetik, känslor, personlighet och hjärnan.

Även om det definieras som "sinne" i singular så involverar det dock mer än ett: många förlitar sig till exempel på synen för att orientera sig, medan andra istället använder proprioception, eller kroppens position i förhållande till den omgivande miljön. Även nivån på självförtroende kan påverka: om man plötsligt lämnas utan navigator när man färdas i ett område man inte är bekant med, är det lätt att man blir överväldigad av ångest och ytterligare förlora sin riktningskänsla eller tvärtom, ge sitt bästa av sig själv utan stödjande tekniska verktyg.

Advertisement

Lokalsinnet kan förbättras genom att observera omvärlden

På ett biologiskt plan beror en avundsvärd känsla av riktning på förmågan att effektivt utnyttja de miljöelement vi har tillgängliga. Denna gåva verkar också bero på vilken typ av samhälle man lever i: utan hjälp av teknik är människor mer benägna att utveckla en känsla av riktning, medan det i vissa kulturer är vanligt att orientera sig utifrån stjärnorna eller flödet av strömmar. I dessa fall är det en konstant praxis som utvecklas redan när man är ung.

Enligt Paul Dudchenko, neuroforskare på University of Stirling, Storbritannien, "kan det här vara skillnaden mellan en bra och en dålig känsla för orientering: människor som verkligen bryr sig om omvärlden och människor som inte gör det".

Men enligt vissa studier spelar hjärnan en stor roll: hippocampus är associerad med minne och är inblandad i känslan av orientering. Beroende på styrkan hos vissa signaler mellan neuronerna som ansvarar för orienteringen skulle man kunna navigera både bättre eller sämre.

Hur man förbättrar sitt lokalsinne

Hur man förbättrar sitt lokalsinne

Pexels

En studie visade att äldre människor som ofta använder GPS har mindre aktivitet i hippocampus än de som inte använder GPS. Enligt en annan forskning förlitar sig män mer på att beräkna avstånd och väderstreck, medan kvinnor på referenspunkter de möter när de navigerar. Det verkar också som att hjärnans frontala och tinninglober fungerar som kompasser och att de hos "expertnavigatorer" är större i storlek, så det kan finnas en neurologisk grund för att gynna orienteringsförmågan.

Men kan man förbättra den? Absolut ja: att utforska platser och miljöer är bra träning. Neuropsykologen Catherine Loveday föreslår också att man planerar sin resa genom att observera bilder på Streetview och memorera de mest speciella landmärkena, som man sedan kommer att känna igen under själva resan. Se inte bara framåt, utan också bakåt, för att kunna hålla reda på rutten man ska ta på tillbakavägen. Fotografera viktiga punkter under resans gång och spåra resan mentalt när man väl når sin destination: detta kommer att konsolidera minnet och stärka neurala förbindelser..

Advertisement