Att bara se på en persons pupiller avslöjar hur pass intelligent hon är: detta hävdar en studie

av Titti Carlberg

06 Mars 2024

Att bara se på en persons pupiller avslöjar hur pass intelligent hon är: detta hävdar en studie
Advertisement

Intelligensen är gömd i blicken, enligt en studie: storleken på pupillen avslöjar den. Här berättar vi vad forskare upptäckte om det.

Advertisement

Pupillens storlek och intelligens

Pupillens storlek och intelligens

Pixabay

Att se någon i ögonen kan säga mycket om personen och vad hon eller han tänker eller känner i just det ögonblicket, och även om de ljuger. Men en studie hävdar att det finns mer: genom att observera en persons pupiller kan vi till och med få fram information om hans eller hennes intelligensnivå. Hur? Enligt forskningen som utfördes på Georgia Institute of Technology i Atlanta är storleken på pupillerna nära kopplade till intelligensnivån.

Enligt de data som framkom skulle större pupiller tyda på högre resonemangsförmåga, uppmärksamhetsnivå och minne. Teamet forskare som består av Jason Tsukahara och Randall Engle underströk också att denna hypotes också har validerats av deras föregångare: författarna till studien hävdar att det är tillräckligt att se personer i ögonen för att kunna fastställa vem av dem som har uppnått bäst poäng i kognitiva funktionsutvärderingstester.

Advertisement

Stora pupiller = högt IQ? Experimentet

Korrelationen mellan pupiller och intelligens observerades till en början i samband med mnemonisk förmåga: utvidgningen av denna grundläggande del av det mänskliga ögat var förknippat med sinnets ansträngning att minnas. Efter att ha involverat 500 individer mellan 18 och 35 år, mätte forskarna deltagarnas pupiller med eyetrackern, som använder en dator och en kamera för att fånga ljuset som reflekteras av hornhinnan och pupillen.

Diametern på pupillerna kan variera från 2 till 8 millimeter: för att fastställa den genomsnittliga storleken mätte författarna deltagarnas pupiller i vila, medan de observerade en tom skärm i flera minuter. Därefter utsattes de inblandade personerna för några tester som utvärderade olika kognitiva förmågor, inklusive att lösa problem genom logiska resonemang (flytande intelligens), förmågan att behålla uppmärksamheten utan att bli distraherad och att komma ihåg de begrepp som lärts på lång sikt (arbetsminnets förmåga).

Pupillen kopplad till intelligens: ett kontroversiellt förslag

Pupillen kopplad till intelligens: ett kontroversiellt förslag

Freepik

Resultaten drog slutsatsen att en större initial pupillstorlek, under adekvata ljusförhållanden, är relaterad till en mer utvecklad flytande intelligens, såväl som en bättre uppmärksamhetskontroll och, i mindre utsträckning, även en högre kapacitet av arbetsminnet. Inte nog med det, teamet upptäckte också att storleken på ens pupiller tenderar att krympa när man åldras. Faktum är att det verkar nästan som att äldre människor har mindre pupiller, men när man jämför de som är i samma åldrar är skillnaderna, baserade på de upptäckta kognitiva funktionerna, desamma.

Enligt författarna till studien skulle korrelationen mellan pupill och IQ kunna baseras på hjärnan, just i locus coeruleus, ett område i hjärnan som sysslar med syntesen av noradrenalin, vilket stimulerar kroppen och sinnet till handling, vilket påverkar de kognitiva processer som observeras.

"Detta hjälper också till att upprätthålla en sund organisation av hjärnaktivitet så att avlägsna hjärnregioner kan arbeta tillsammans för att utföra utmanande uppgifter och mål" skriver studieförfattarna.

I vila har de personer med större pupiller "större reglering av aktivitet i locus coerulues", vilket leder till högre kognitiv förmåga. Slutsatserna från studien har dockt väckt kontroversiella reaktioner i det vetenskapliga samfundet: ingen har lyckats reproducera deras tillvägagångssätt och andra metoder har enbart baserats på minne, exklusive flytande intelligens: kommer ytterligare undersökningar bekräfta deras teori?

Advertisement