Under promenaden med sin hund hittar mannen skelettet av en dinosaurie som levde för 70 miljoner år sedan

av Titti Carlberg

04 Mars 2024

Under promenaden med sin hund hittar mannen skelettet av en dinosaurie som levde för 70 miljoner år sedan
Advertisement

Föreställ dig att du av en ren slump hittar skelettet av en dinosaurie: vad skulle du göra? Den unge mannen vi ska berätta om bestämde sig för att "hålla det hemligt" i två år. Detta är vad som hände.

Advertisement

Han hittar en dinosauries bäckenben

Han hittar en dinosauries bäckenben

damienboschetto/Instagram

Damien Boschetto, 25 år, bor i Cruzy, en kommun i södra Frankrike. En morgon när han var ute på promenad med sin hund Muffin, begav han sig mot en skog i Mountouliers, några kilometer från sitt hem. Eftersom Damien är passionerad av paleontologi, vilket han studerade under sin skoltid, såg han alltid till att vara uppmärksammad på eventuella fossiler på sina promenader. Och just den dagen lyckades han upptäcka något väldigt intressant. Efter ett jordskred på en klippa, stack det fram ett ben av stora dimensioner.

Ett ben som hade tillhört en enorm varelse, en av de största som en gång levde på vår Jord: titanosaurien, av vilken det fanns över 30 olika arter. En växtätande dinosaurie med en väldigt lång hals för att kunna nå högtväxande lövverk, den kunde nå en längd på 25 meter och en vikt på 70 ton. En riktig jätte, som Boschetto först bara upptäckte en liten del av: bäckenbenet. Och även om upptäckten var av enorm betydelse hölls den hemlig i två år för att skydda fyndplatsen, på vilken de nödvändiga arkeologiska utgrävningarna påbörjades, vilket avslöjade en annan viktig sak.

Advertisement

70% av dinosaurieskelettet var intakt

70% av dinosaurieskelettet var intakt

damienboschetto/Instagram

När Damien slutligen berättade om sin upptäckt förklarade han att det inte var hans första upptäckt: han hade stött på andra dinosauriefossiler tidigare. Men det som gör hans senaste bedrift ännu viktigare är det faktum att fynd som rör titanosaurier i Europa verkligen är sällsynta. Förutom bäckenbenet grävdes också 70% av hela skelettet upp, vilket hade nästan alla ben fortfarande fästa vid varandra.

Under de följande 2 åren samarbetade Boschetto med gruppen av lokala arkeologer från Cruzy Museums kulturakeologiska och paleontologiska förening, utan att avslöja nyheten för någon. 
"Min hund hjälpte oss inte särskilt mycket i utgrävningarna, men han vaktade ofta marken och fossilerna."

Utvinningen var en ömtålig process, eftersom skelettet var begravt i den kompakta sandstenen som bildades genom cementering av flera sandlager. Enligt Damien skulle de saknade delarna motsvara ett lårben och skallen, som dock hittades vid den följande utgrävningen.

Titanosaurien levde under den sena Kritatiden

Titanosaurien levde under den sena Kritatiden

damienboschetto/Instagram

Titanosaurier levde under Krita, en period för mellan 145 0ch 66 miljoner år sedan. Det exemplar som Boschetto hittade mäter cirka 9 meter och bör vara cirka 70 miljoner år gammalt, men ytterligare undersökningar kommer att faställa ålder och specifika varianter med större säkerhet. När arbetet är klart kommer skelettet att ställas ut på Cruzy Museum, där Damien har arbetat som volontär under många år och som han har tillhandahållit många av sina upptäckta fossiler. Direktören Francis Fages säger:

"Sedan han började på museet och ACAP har han bidragit mycket till paleontologin i våra samlingar, vilket är viktigt för framtiden. Dessa upptäckter är intressanta ur en vetenskaplig synvinkel eftersom de bidrar till att förstå arten och ekosystemet i den sena kritatiden i Frankrike och övriga Europa".

Samtidigt har denna unga äventyrare övergett sitt jobb inom energisektorn och siktar på en magisterexamen i paleontologi för att förvandla sin passion till sitt yrke. "Upptäckten stärkte mitt engagemang i vetenskaplig forskning och mitt återupptagande av studierna". Att han kommer att bli framgångsrik är ett som är säkert.

Advertisement