Har du blå ögon? Då klarar du dig bättre än andra i den här situationen enligt vetenskapen

av Titti Carlberg

27 Februari 2024

Har du blå ögon? Då klarar du dig bättre än andra i den här situationen enligt vetenskapen
Advertisement

Den som har blå ögon kan se bättre i mörker eller i svagt ljus. Detta stöds av en studie utförd på Liverpool John Moores Universitetet av Dr. Kyoko Yamaguchi, som har undersökt varför ljusa ögon är så utbrett i norra Europa. Med oväntade resultat och troliga hypoteser, speciellt ur en evolutionär synvinkel.

Advertisement

Intresset för blåa ögon i norra Europa

Intresset för blåa ögon i norra Europa

Pexels

Efter att precis ha flyttat till norra Europa märkte Dr. Kyoko Yamaguchi omedelbart det hon tyckte var en enkel kulturell skillnad. Byggnaderna hade svagare lysen än hon var van vid, vilket gjorde det svårt för henne att se och läsa. Hennes spontana fråga var då: tänk om det inte handlade om en kulturell skillnad utan om biologiska och genetiska skäl?

Dessutom finns det fler blåögda människor i norra Europa än i andra delar av världen. Och genetiskt sett härstammar också blåögda individer som bor i Nordamerika från människor som kom från norra Europa. Enligt Dr. Yamaguchis teori kan blåögda människor ha en fördel i svagt ljus. Men varför.

Advertisement

Forskningen om de evolutionära fördelarna med blå ögon

Forskningen om de evolutionära fördelarna med blå ögon

Pexels

För att bevisa sin teori genomförde Yamaguchi och studenten Faith Erin Cain ett experiment. Först rekryterade de 40 personer av europeiskt ursprung, varav hälften hade bruna ögon och den andra hälften blå. Efter att ha låtit volontärerna sitta 30 sekunder i mörker ökade forskarna gradvis ljusstyrkan i rummet tills deltagarna kunde läsa en serie bokstäver på en vägg på tre meters avstånd.

Resultaten bekräftade Yamaguchis teori. Personerna med blå ögon krävde i genomsnitt mindre starkt ljus för att kunna läsa bokstäverna på väggen än de brunögda deltagarna. Nu är 40 personer naturligtvis inget stort eller representativt urval. Icke desto mindre erbjuder Kyoko Yamaguchis resultat intressanta insikter som kan testas med ytterligare experiment.

Den som har blå ögon kan se bättre i mörker

Den som har blå ögon kan se bättre i mörker

Pexels

Det kan därför finnas en form av anpassning till svagare ljus bakom den större spridningen av blå ögon i Nordeuropa. Om upptäckten bekräftades skulle det därför förklara varför blå ögon är så vanliga i det området av världen. Kort sagt, de med blå ögon ser bättre i mörker eller i alla fall under svagare ljusförhållanden. Det handlar dock inte bara om fördelar: blå ögon innebär en större känslighet för intensivt ljus, vilket kräver mindre exponering av solen.

Kort sagt, det finns många möjligheter att undersöka och frågor att finna svar på. Kyoki Yamaguchis studie är bara det första steget för forskning i större skala. Förhoppningen är att kunna förstå vad kopplingen är mellan biologi, genetik och mänsklig evolution, i förhållande till geografi. Och att förstå orsakerna bakom de blå ögonen hos en betydande del av världens befolkning.

Advertisement